Zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych dot. zrównoważonego rozwoju MEW

W budynku Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa”.

Pierwszą edycję studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa” prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju wraz z Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG zakończyło uroczyste spotkanie absolwentów studiów z Prorektorką ds. Współpracy i Rozwoju dr. hab. Sylwią Mrozowską, prof. UG , Dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju dr. Krzysztofem Szczepaniakiem, Dyrektorką Centrum Badań nad Gospodarką Morską i Kierowniczką studiów podyplomowych dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG a także przedstawicielem Polenergii Pawłem Mawdukiem i Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Jakubem Budzyńskim.

Spotkanie odbyło się w dniu 20.07.2023 r. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG i przebiegało w miłej atmosferze. W krótkich przemowach pojawiło się wiele argumentów uzasadniających konieczność interdyscyplinarnego kształcenia w obszarze energetyki odnawialnej. Podkreślono, że w Polsce do istotnych korzyści wschodzącego sektora morskiej energetyki wiatrowej zalicza się powstawanie nowych miejsc pracy, a przedstawiciele różnych branż zaangażowani w realizację projektów offshore współpracują z administracją oraz zainteresowanymi podmiotami. Aby ta współpraca była efektywna, istotne są tzw. kompetencje miękkie pracowników. Studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa to jedyne studia w Polsce, która są nastawione na budowanie kompetencji miękkich w offshore.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy dzisiaj wspólnie świętować zakończenie pierwszej edycji naszych studiów. Mam nadzieję, że spełniły one Państwa oczekiwania. Nadal rozwijamy w UG  naszą ofertę kształcenia w zakresie offshore. Zorganizowaliśmy drugą edycję studiów podyplomowych MEW, będą kolejne. Nawiązaliśmy współpracę m.in. z Polenergią i Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej – powiedziała Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

 – Pierwsza edycja studiów podyplomowych MEW jest dla nas wykładowców wyjątkowa i motywująca ze względu na Państwa zaangażowanie. Zadawali Państwo różne pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami, co pomogło wytworzyć prawdziwie twórczą atmosferę na zajęciach, za co chciałam bardzo podziękować – powiedziała kierowniczka studiów dr hab. Dorota Pyć, prof. UG. 

Następnie, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG dr Krzysztof Szczepaniak pogratulował absolwentom ukończenia studiów i zwrócił uwagę na ogromne znaczenie sektora offshore w rozwoju gospodarczym regionów nadmorskich. Natomiast Paweł Mawduk, Offshore Wind Project Manager w Polenergii, opowiedział o potrzebie angażowania w morską energetykę wiatrową nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także średnich i małych przedsiębiorstw. Na zakończenie Jakub Budzyński z Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój sektora offshore i jego ogromne zapotrzebowanie na kapitał ludzki – nie tylko na osoby związane z kierunkami ścisłymi, ale także na humanistów. 

mew

Wyjątkowo miłą chwilą dla absolwentów studiów było wręczenie książki noszącej ten sam tytuł co studia podyplomowe, czyli „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”. To szczególna książka, ponieważ złożyły się na nią prace dyplomowe słuchaczy pierwszej edycji studiów, w których ich autorki i autorzy zaprezentowali wyniki swoich badań i własnych przemyśleń dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. Publikacja ta jest dowodem dobrej współpracy i komunikacji pomiędzy słuchaczami studiów podyplomowych, akademikami i specjalistami MEW z biznesu.

W Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG realizowany jest program Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ukierunkowany na realizację celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Narodach Zjednoczonych w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W ramach programu w marcu 2022 r. została uruchomiona w UG pierwsza edycja tematycznych, interdyscyplinarnych studiów podyplomowych dotyczących morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Program studiów obejmuje m.in.: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem MEW, bezpieczeństwo i kontrolę wytwarzania energii w MEW oraz morskie planowanie przestrzenne, a także MEW w transformacji energetycznej. W marcu 2023 r. uruchomiono drugą edycję studiów podyplomowych. W marcu 2024 r. planowane jest uruchomienie kolejnej edycji.

Źródło: Uniwersytet Gdański

Strona główna » Zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych dot. zrównoważonego rozwoju MEW