Siedem podmiotów chętnych do rozwoju MFW w Estonii

Siedem podmiotów złożyło wnioski o wydanie pozwolenia na budowę morskich farm wiatrowych na dwóch obszarach w estońskiej części Morza Bałtyckiego – Liivi 1 i Liivi 2. Termin na ich złożenie upłynął 28 sierpnia 2023 r. – poinformował tamtejszy Urząd Ochrony Konsumenta i Regulacji Technicznych (TTJA).

Firmy Liivi Offshore, Aker Offshore Wind Europe, Viru Keemia Group, Sunly Wind, Edel Offshore Wind oraz partnerstwo Ignitis Renewables i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) złożyły wnioski jeszcze w 2020 r. Siódmym deweloperem jest Utilitas Wind, który złożył wniosek i dokonał jego aktualizacji w czerwcu 2023 r.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, TTJA zweryfikuje zgodność wszystkich wniosków z kodeksem budowlanym, a następnie przekaże je odpowiednim organom państwowym do opiniowania. Następnie TTJA dokona oceny wniosków zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania w sprawie wydawania pozwoleń na budowę morskich farm wiatrowych. Wnioski, które spełnią wymagania, zostaną zgłoszone do aukcji nie później niż 60 dni po potwierdzeniu wyników oceny wniosków. Aukcje dla obszarów Liivi 1 i Liivi 2 mają odbyć się w listopadzie lub grudniu br.

Cena wywoławcza w aukcji wynosi 15 000 euro/km2. Ze względu na to, że obszar Liivi 1 obejmuje ok. 77 km2, cena wywoławcza dla tego obszaru sięga 1,16 mln euro, podczas gdy obszar Liivi 2 (ok. 115 km2) wymaga minimalnego poziomu ok. 1,73 mln euro. Zwycięzcą aukcji zostanie ten podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę.

Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, a także procedura oceny oddziaływania na środowisko, zostaną rozpoczęte nie później niż 90 dni po ogłoszeniu zwycięzcy aukcji. Następnie zwycięzca aukcji wraz z grupą ekspertów przygotuje program raportu oceny oddziaływania na środowiska (OOŚ) i przedstawi raport końcowy. Procedura wydawania pozwoleń kończy się decyzją o przyznaniu pozwolenia na budowę, którą wyda TTJA.

Zgodnie z planem na rzecz energii i klimatu (KPEiK) przekazanym przez Estonię do Komisji Europejskiej, do 2030 r. kraj ten ma posiadać 14 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 7 GW. Mają one produkować 26 TWh energii elektrycznej.

Zostaw komentarz

Strona główna » Siedem podmiotów chętnych do rozwoju MFW w Estonii