Samorządy nadbałtyckie łączą siły na rzecz współpracy w morskiej energetyce wiatrowej

W piątek, 1 grudnia 2023 r., odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Strefa Przybrzeżna”, w skład którego wchodzą samorządy nadbałtyckie. Celem stowarzyszenia jest m.in. współpraca przy realizacji dużych inwestycji, w tym morskich farm wiatrowych.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele 6 jednostek samorządu terytorialnego tj. Miasta Ustka, Miasta Łeba oraz Gmin Wicko, Główczyce, Smołdzino i Ustka.

W spotkaniu założycielskim stowarzyszenia uczestniczył również Zdzisław Kotuniak, Zastępca Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego oraz Jacek Zdrojewski i Radomir Matczak – przedstawiciele Związku Miast Polskich. Na spotkaniu wybrano władze stowarzyszenia. Zarząd: Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiśki – Prezes Zarządu, Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska – Wiceprezes Zarządu, Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski – Członek Zarządu, oraz Komisję Rewizyjną: Wójt Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach – Przewodniczący, Wójt Gminy Główczyce Danuta May – Członek i Dariusz Waleskiewicz – Członek.

Powstanie Stowarzyszenia jest efektem wielomiesięcznej współpracy samorządów, Słowińskiego Parku Narodowego i projektu CWD. Przypomnijmy, że 29 września 2023 r. samorządowcy podpisali „Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna” pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Łeba, Gminą Główczyce, Gminą Smołdzino, Gminą Ustka, Miastem Ustka, Gminą Wicko. W ramach projektów strategicznych wskazanych w Porozumieniu ZPT finansowanym w ramach FEP 2021-2027 dla Strefy Przybrzeżnej przeznaczono kwotę 37,237 mln złotych, na łącznie 21 projektów inwestycyjnych.

Celem powołanego Stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie działalności wspomagającej rozwój Obszaru Funkcjonalnego „Strefa Przybrzeżna – część zachodnia”, wspólne reprezentowanie obszaru wobec administracji rządowej i samorządowej, inicjowanie ponadlokalnej współpracy, związanej szczególnie z Morzem Bałtyckim. Za istotne uznano także współdziałanie przy realizacji dużych inwestycji np. w sektorze energetycznym (tj. morskiej energetyce wiatrowej).

Radni Miasta Ustka podjęli uchwałę o przystąpieniu miasta do Stowarzyszenia na sesji w październiku br.

Przypomnijmy, że Ustka i Łeba będą miały szczególne znaczenie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W usteckim porcie powstanie baza serwisowa PGE Baltica. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2024 r. Z kolei w Łebie powstają bazy serwisowe dla projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię oraz przez Orlen i Northland Power. Ponadto, przez teren gmin Ustka i Słupsk przebiegać będzie lądowa część infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Zostaw komentarz

Strona główna » Samorządy nadbałtyckie łączą siły na rzecz współpracy w morskiej energetyce wiatrowej