Przyjęto Strategię Rozwoju Strefy Przybrzeżnej

W piątek 21 kwietnia br. w Ustce Członkowie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefy Przybrzeżnej podpisali dokument Strategii Terytorialnej. Dokument pozwoli na zaplanowanie i realizację wspólnych działań oraz ułatwi pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla projektów, realizowanych na tym obszarze.

Jak czytamy w przyjętej Strategii Terytorialnej, Partnerstwo Strefa Przybrzeżna powstało na mocy listu intencyjnego podpisanego w dniu 18.09.2020 r. w Łebie przez wójtów i burmistrzów Główczyc, Łeby, Smołdzina, Ustki (gmina), Ustki (miasto) oraz Wicka. W liście tym sygnatariusze wyrazili wolę
współdziałania na rzecz rozwoju Strefy Przybrzeżnej.

Grafika: Strategia Terytorialna

Strategia powstała w okresie od listopada 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. Strefa Przybrzeżna obejmuje gminy zlokalizowane w 2 powiatach województwa pomorskiego (lęborski i słupski). Obszar ma powierzchnię ok. 1.040 km2, przy czym gminy Główczyce i Smołdzino stanowią prawie 56% tego obszaru.

Samorządy dostrzegają szanse płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Obszar objęty strategią ma rosnące znaczenie dla polskiego systemu energetycznego. W Ustce znajduje się wejście podmorskiego kabla wysokiego napięcia łączącego Polskę ze Szwecją, który łączy się z linią 400 kV biegnącą w południowej części Strefy. Linia 110 kV biegnie przez gminę Wicko, stwarzając możliwości przyłączenia farm wiatrowych do krajowej sieci energetycznej. Na Łupawie zlokalizowane są
elektrownie wodne, a jedyna duża ciepłownia lokalna znajduje się w Ustce. Jak czytamy, Strefa Przybrzeżna stanie się prawdopodobnie w nieodległej przyszłości miejscem lokalizacji ważnych systemowo inwestycji energetycznych związanych m.in. z rozwojem morskich farm wiatrowych na Ławicy Słupskiej oraz z budową elektrowni jądrowej w okolicach Lubiatowa-Kopalina.

W Strefie Przybrzeżnej funkcjonują trzy porty morskie: Łeba, Rowy i Ustka. Porty w Łebie i Ustce cechuje ponadlokalne oddziaływanie, wielofunkcyjność i międzynarodowy status (morskie przejścia graniczne). Port w Rowach jest mniejszy i obsługuje głównie rybołówstwo i przybrzeżny ruch turystyczny. Przed Ustką i Łebą otwierają się nowe długofalowe możliwości rozwoju w związku z planowanym uruchomieniem serwisowania morskich farm wiatrowych. W dokumencie jednym z kierunków rozwoju wskazano wykorzystanie impulsu gospodarczego i społecznego dużych inwestycji w energetykę jak offshore wind i energetyka jądrowa.

Źródło: Łeba.eu

Zostaw komentarz

Strona główna » Przyjęto Strategię Rozwoju Strefy Przybrzeżnej