Ruszają prekonsultacje aktualizacji KPEiK i PEP2040

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). Prekonsultacje będą trwać do 30 czerwca 2023 r.

Resort zaprosił do wzięcia udziału „w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 r.”. Celem tych konsultacji jest również ustalenie szans, wyzwań oraz niezbędnych działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii.

Dodatkowy etap zbierania opinii

MKiŚ podkreśla, że prekonsultacje stanowią dodatkowy etap zbierania opinii. Projektowane dokumenty strategiczne będą poddane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom w późniejszym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Resort do komunikatu załączył prekonsultacyjny scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Ten scenariusz odzwierciedla obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad kompleksową aktualizacją strategii energetycznej, która obejmować będzie wszystkie sektory gospodarki.

Źródło: MKiŚ

Zostaw komentarz

Strona główna » Ruszają prekonsultacje aktualizacji KPEiK i PEP2040