Pierwsze efekty programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

Mieszkańcy gminy Choczewo w woj. pomorskim mają możliwość zgłaszania własnych projektów do programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”, zorganizowanego przez inwestorów morskich elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Lokalna społeczność może w ten sposób uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięć rozwiązujących najważniejsze problemy. W pierwszej edycji mieszkańcy zgłosili 45 projektów o łącznej wartości 1 mln złotych. W planie jest uruchomienie drugiej edycji.

„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to inicjatywa przygotowana dla mieszkańców gminy Choczewo, na terenie której powstaje infrastruktura niezbędna do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd. Jest to pomysł inwestorów morskich farm wiatrowych: Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power), PGE Baltica i Ørsted, oraz Ocean Winds realizujących inwestycje offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego. Wsparcie w ramach programu otrzymały m.in. wszystkie sołectwa gminy Choczewo, stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców gminy czy też poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

-„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to cenna inicjatywa. Program, dzięki zaangażowaniu różnych grup społecznych i mieszkańców z różnych miejscowości i sołectw, przyczynia się do aktywizacji gminnej społeczności. Jednocześnie zwiększa świadomość każdego z nas na temat energetyki wiatrowej – podkreśla Wiesław Gębka, wójt Gminy Choczewo.

Efekty

W pierwszym etapie przygotowywania programu zespół odpowiedzialny za realizację odbył blisko 100 spotkań z mieszkańcami gminy. Były to wywiady indywidualne, warsztaty i spacery badawcze, których głównym celem było zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb społeczności. Efektem przeprowadzonych działań z mieszkańcami był m.in. wybór obszarów tematycznych, w ramach, których inwestorzy morskich farm wiatrowych wspierali konkretne projekty.

-To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby mieszkańców. Projekty finansowane w ramach Programu spełniają oczekiwania lokalnej społeczności, zgłaszane bezpośrednio przez naszych sąsiadów. Ogromną zaletą tej inicjatywy jest proces szerokich konsultacji – Krzysztof Łasiński, przewodniczący Rady Gminy Choczewo

Jednym z projektów, który uzyskał finansowanie była inicjatywa pod tytułem „Z babcinego talerza„. Zakładał wydanie książki kucharskiej, zawierającej przepisy kulinarne przyniesione na teren Ziemi Choczewskiej wraz z osadnictwem po zakończeniu II wojny światowej. Program pozwolił również na realizację inicjatyw zakładających promocję sportu i aktywnego stylu życiu. W gminie Choczewo odbyła się seria turniejów siatkarskich otwartych dla wszystkich mieszkańców: z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Turniej Mikołajkowy, Turniej Noworoczny i Turniej Walentynkowy.

-Zaproponowaliśmy trzy inicjatywy: „Żyjemy ekologicznie”, „Jesteśmy Fair-play”, oraz „Green Wind”. Dzięki dofinansowaniu z programu zrealizowaliśmy przedsięwzięcia których celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły, promocja aktywności fizycznej a także zainspirowanie do większej troski o środowisko. Zorganizowaliśmy serię warsztatów dla uczniów, w tym m.in. wyjazd do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, gdzie nasi uczniowie mogli w praktyce dowiedzieć się więcej na temat zasad zrównoważonego rozwoju – podkreśla Róża Majchrzak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie.

Wśród projektów znalazła się inicjatywa stawiająca na rozwój mieszkańców gminy od tych najmłodszych po seniorów, tym samym promująca integrację międzypokoleniową. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Carpe Diem Semper zrealizowało projekt pod nazwą Wielopokoleniowy Uniwersytet Mobilny. W ramach inicjatywy zorganizowano szereg wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych. Odbył się m.in. Kulinarny Piknik Uliczny czy Nadbałtycki Marsz Nordic Walking.

Druga edycja

W połowie kwietnia w szkole w Choczewie odbyło się spotkanie inaugurujące drugą edycję programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”, w którym uczestniczył kilkadziesiąt osób. Do 3 maja br. mieszkańcy mogli złożyć Karty Pomysłów oraz zgłosić się do Zespołu ds. projektów prospołecznych. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć jednego z wyznaczonych obszarów: inicjatywy społeczne i rozwój społeczny, bezpieczeństwo, wsparcie sołectw, dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna oraz rozwój dzieci i młodzieży.

Źródło: Baltic Power

Zostaw komentarz

Strona główna » Pierwsze efekty programu “Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”