Radni za zmianą granic portu morskiego w Ustce

Radni Ustki zaopiniowali pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Ustce.

25 października 2023 r. projekt został skierowany przez Ministra Infrastruktury do konsultacji, które mają potrwać przez 30 dni. Propozycja zmian zakłada wyłączenie z granic portu terenów będących własnością prywatną, które realizują funkcje odmienne niż funkcje portowe. Umożliwi to zmniejszenie liczby konfliktów funkcjonalnych pomiędzy podmiotami realizującymi nowe funkcje w porcie oraz przyczyni się do bardziej efektywnego gospodarowania portem. Intensywny rozwój usług portowych (w tym funkcja serwisowa dla morskich farm wiatrowych) przewidziany jest po zachodniej stronie portu. Ponadto, w propozycji przedstawionej przez Ministra Infrastruktury rozszerzona została granica portu o obszar obejmujący ulicę Portową, z uwagi na jej funkcję komunikacyjną do wszystkich nabrzeży wschodniej części portu.

Przypomnijmy, że PGE Baltica wybrała port w Ustce jako bazę serwisową dla swoich projektów morskich farm wiatrowych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2024 r. Pod koniec października Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla bazy operacyjno-serwisowej w Ustce.

Morskie Farmy Wiatrowe PGE

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica, Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Radni za zmianą granic portu morskiego w Ustce