Puck rozwija edukację młodzieży w zakresie morskich farm wiatrowych

Ocean Winds, spółka zajmująca się morską energetyką wiatrową i rozwijająca projekt BC-Wind na Morzu Bałtyckim, wraz z Przemysłową Akademią Rozwoju, realizuje program edukacyjny „Kariera z wiatrem”, przekazujący wiedzę i zwiększający kompetencje uczniów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Beneficjentem programu w powiecie puckim będzie młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.


Partnerzy programu podpisali w lutym 2023 r. dwa trójstronne listy intencyjne o współpracy w zakresie edukacji zapewniającej rozwój potencjału uczniów, podniesienie ich umiejętności, kompetencji i wiedzy o odnawialnych źródłach energii, a w szczególności morskich farmach wiatrowych.

Program jest kierowany do uczniów kształcących się na profilach: technik energetyk, technik odnawialnych źródeł energii, technik elektryk, technik logistyk oraz technik mechanik. Młodzież pozna wiele praktycznych aspektów powstawania morskich farm wiatrowych, zapozna się z łańcuchem dostaw komponentów i strategicznymi etapami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na przykładach realizowanych przez Ocean Winds inwestycji na świecie.

Starostwo Puckie konsekwentnie wspiera rozwój sektora morskiej energetyki w regionie.

– Morska energetyka wiatrowa daje dobre perspektywy rozwoju mieszkańcom naszego regionu. Zagraniczne inwestycje wpłyną na poprawę infrastruktury między innymi we Władysławowie, gdzie powstanie port serwisowy do obsługi farmy wiatrowej. Będziemy wspierali rozwój łańcucha dostaw oparty na lokalnych firmach i chcemy, aby mieszkańcy mieli możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w branży morskiej energetyki wiatrowej – powiedział Jarosław Białk, Starosta Pucki.

W Ocean Winds wierzymy w siłę transferu wiedzy i długofalowe perspektywy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dlatego angażujemy się w dialog z młodzieżą i staramy się pokazać im kulisy naszej pracy i zawodowego rozwoju w sektorze offshore. Praktyczna wiedza będzie atutem ze względu na plany zlokalizowania we Władysławowie portu serwisowego do obsługi farmy wiatrowej Ocean Winds o nazwie BC-Wind – powiedziała Pani Aleksandra Jampolska, Stakeholders Manager firmy Ocean Winds w Polsce.

W ramach Programu zostanie stworzona dedykowana aplikacja e-lerningowa udostępniona uczniom pod adresem www.rozwoj.mlody-przemysl.pl, na której będą umieszczane praktyczne materiały przydatne podczas nauki.

Technika oraz szkoły branżowe powinny nawiązać współpracę z wieloma przedsiębiorstwami będącymi w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Szkoły dzięki takim działaniom będą mogły oferować wykształcenie m.in. w zakresie serwisowania turbin wiatrowych, produkcji skrzydeł turbin wiatrowych oraz konstrukcji stalowych offshore. Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą poprzez wypracowane rozwiązania i aplikację mogą przygotować uczniów na warunki pracy a tym samym zapewnią również praktyki zawodowe dla przygotowanych uczniów oraz miejsca pracy dla absolwentów, którzy znają te warunki pracy – powiedział Krzysztof Tomaszewski, Prezes Zarządu Przemysłowej Akademii Rozwoju.

Program „Kariera z wiatrem” jest rozwijany od początku roku szkolnego 2021/2022 w wybranych szkołach zawodowych w Gdańsku, Częstochowie i Szczecinie. W ciągu kilkunastu miesięcy, 120 uczniów drugich i trzecich klas, uczestniczyło w angażujących wykładach i dedykowanych zajęciach online.
Partnerzy „Kariery z wiatrem” w Pucku uzgodnili czas trwania Programu do 31 grudnia 2023 roku, z możliwością przedłużenia.

Źródło: Ocean Winds

Zostaw komentarz

Strona główna » Puck rozwija edukację młodzieży w zakresie morskich farm wiatrowych