Przedstawiciele PSE spotkali się z Wójtem Gminy Choczewo w sprawie inwestycji w gminie

W poniedziałek 13 maja 2024 r. w urzędzie gminy w Choczewie doszło do spotkania przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) z Wójtem Gminy Choczewo Jarosławem Bachem. Podczas spotkania omówiono inwestycje realizowane przez krajowego operatora systemu elektroenergetycznego.

Przedstawiciele PSE i Choczewa pochylili się nad inwestycjami PSE w miejscowości Osieki Lęborskie, przebiegiem napowietrznych linii wysokiego napięcia w regionie, a także planowaną budową nowej stacji elektroenergetycznej w pobliżu przyszłej elektrowni jądrowej.

Kolejne spotkanie dwóch stron odbędzie się w na początku czerwca 2024 r. Przedstawiciele PSE spotkają się z Wójtem Gminy Choczewo i radnymi.

fot. PSE

Stacja elektroenergetyczna 400 kV Choczewo

Stacja SE Choczewo zostanie wybudowana w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie w gminie Choczewo. Dzięki budowie stacji 400 kV Choczewo zostanie zapewnione podłączenie morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, umożliwiając dostarczenie energii z wiatru do odbiorców w całym kraju.

PSE jako inwestor budowy stacji posiada już wszystkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje administracyjne – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę. W styczniu 2023 r. rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze, w tym niwelację terenu. W marcu 2023 r. teren budowy przejął generalny wykonawca wyłoniony w ramach postępowania przetargowego – konsorcjum firm SPIE Elbud Gdańsk SA i Elfeko SA.

W kwietniu 2023 r. wykonawca rozpoczął wyrównywanie terenu na potrzeby budowy stacji. Podczas prac stwierdzono obecność licznych obiektów archeologicznych, m.in. fragmentów palenisk i ceramiki łużyckiej. Badania archeologiczne, które PSE zleciły na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pozwoliły na zabezpieczenie i konserwację odkrytych przedmiotów.

Od jesieni 2023 r. prowadzone są prace związane z organizacją dróg wewnętrznych, zabezpieczaniem terenu, budową fundamentów pod aparaturę stacyjną, budową budynku technicznego i bramek liniowych.

PSE informuje, że zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania przewidziano na koniec 2025 r.

Źródło: PSE, własne

Zostaw komentarz

Strona główna » Przedstawiciele PSE spotkali się z Wójtem Gminy Choczewo w sprawie inwestycji w gminie