Projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie z pozwoleniem na budowę

Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie. Litewska Krajowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) wydała dla inwestorów Ignitis Group i Ocean Winds pozwolenie na wykorzystanie części Morza Bałtyckiego na potrzeby budowy farmy ,,Offshore Wind Park 1” o mocy 700 MW.

Ignitis Group i Ocean Winds zwyciężyli w pierwszej aukcji offshore wind, która została ostatecznie rozstrzygnięta w październiku ubiegłego roku. Inwestorzy musieli zapłacić 20 mln euro za realizację projektu, którego wartość jest szacowana na ok. 1,8 mld euro. Od tego czasu spółki miały trzy miesiące na założenie spółki joint-venture (JV), która została powołana na początku grudnia 2023 r. 51% udziałów w spółce posiada litewski Ignitis, pozostałą część – Ocean Winds. Na mocy decyzji VERT z 9 lutego inwestorzy poprzez JV otrzymali pozwolenie na budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej na okres 41 lat.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl obecnie trwa druga aukcja na kolejną morską farmę wiatrową na Litwie, w ramach drugiej aukcji zastosowany zostanie model CfD (kontrakt różnicowy). Do 14 kwietnia deweloperzy mogą składać oferty w przedziale od 64,31 euro/MWh do 107,18 euro/MWh.

Litewscy eksperci rynku energii twierdzą, że do grona najbardziej realnych oferentów w ramach aukcji należy Orlen oraz duńskie firmy European Energy i Copenhagen Infrastructure Partners.

Litwa planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o mocy około 1,4 GW, które mają zostać uruchomione w wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Połągi w 2028 r. Instalacje mają łącznie produkować do 6 TWh energii elektrycznej rocznie, a także przyciągnie prawie 3 mld euro inwestycji i stworzy co najmniej 1300 nowych miejsc pracy.

Źródło: Litewska Krajowa Rada Regulacji Energetyki

Zostaw komentarz

Strona główna » Projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie z pozwoleniem na budowę