Powstanie sieć Branżowych Centrów Umiejętności – przyjęto projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Nowe regulacje mają wspierać rozwój systemu kształcenia zawodowego, aby lepiej odpowiadał on na potrzeby rynku pracy. W tym celu utworzona zostanie sieć Branżowych Centrów Umiejętności (BCU).

BCU to ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych osób uczących się. BCU będą prowadziły działania edukacyjne i szkoleniowe. Będą także integrować edukację z biznesem oraz upowszechniać innowacje i nowe technologie w danej branży.

BCU będą miały za zadnie przygotowywać kadry na potrzeby poszczególnych branż w ścisłej współpracy z przedstawicielami tych branż. Ich działalność na styku edukacji i gospodarki przyczyni się również do zwiększenia krajowego, regionalnego i lokalnego potencjału inwestycyjnego.

Nowe regulacje umożliwią uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę. BCU będzie placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania, jeśli chodzi o daną dziedzinę zawodową. Sieć BCU będzie wspierała także w tym zakresie współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. Szkoły i uczelnie będą miały szybki dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz innowacji.

Sieć BCU będzie również prowadziła działania wspierające realizację doradztwa zawodowego dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów. Centra uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego.

Kto będzie mógł założyć BCU?

BCU będą mogły być zakładane i prowadzone m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, do których zadań należy zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek, organizacje branżowe właściwe dla danej dziedziny zawodowej oraz ministrów właściwych dla zawodów.

Warunkiem utworzenia BCU będzie zawarcie porozumienia z ogólnopolską organizacją branżową, odpowiednią dla danej dziedziny zawodowej. BCU będzie prowadzić branżowe szkolenia zawodowe. Uzupełnią one dotychczasowy katalog form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego. Osoba, która uzyska zaliczenie branżowego szkolenia zawodowego, otrzyma branżowy certyfikat umiejętności.

Zgodnie z nowymi przepisami, BCU będzie mogło także prowadzić kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji dotyczącej edukacji pozaformalnej (tzw. kwalifikacji sektorowych). Osoba, która ukończy taki kurs i zda stosowny egzamin przeprowadzany przez organizację branżową współtworzącą BCU, uzyska certyfikat kwalifikacji sektorowej nadawany i uznawany przez daną branżę.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Powstanie sieć Branżowych Centrów Umiejętności – przyjęto projekt ustawy