Powstanie Program rozwoju Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na Morzu Bałtyckim na lata 2023-2032”. Dokument ma zostać przyjęty w trzecim kwartale 2023 r.

Za projekt uchwały nr ID 398 jest odpowiedzialny Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Jak czytamy, program rozwoju Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa zakłada realizację inwestycji
mających na celu dostosowanie potencjału technicznego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) do nowych wyzwań w zakresie ratownictwa życia na morzu i ochrony środowiska morskiego, związanych z rozwojem polskiej gospodarki morskiej, a także zapewnienie infrastruktury oraz nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju MSPiR.

-Rozwój Służby SAR to zwiększenie potencjału operacyjnego oraz efektywności działań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa poprzez zapewnienie technicznych środków reagowania odpowiednich do aktualnych i nowych zadań MSPiR z zakresu ratownictwa morskiego oraz skuteczniejsza realizacja zobowiązań wynikających z ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji-czytamy.

W planie budowa wielozadaniowego statku

Jednym z głównych założeń programu jest budowa wielozadaniowego statku ratowniczego przeznaczonego do realizacji zadań zwalczania zanieczyszczeń olejowych i zagrożeń chemicznych na morzu, a także gaszenia pożarów na statkach w celu ratowania życia oraz awaryjnego przeładunku i holowania statków będących w niebezpieczeństwie. Jak czytamy, statek ten będzie mógł
pełnić rolę ośrodka koordynacyjnego na morzu w przypadku masowych akcji ratowniczych oraz w każdej innej sytuacji kryzysowej.

Kolejnym celem jest wymiana floty siedmiu wysłużonych statków ratowniczych typu SAR-1500 na nowe statki ratownicze typu SAR-2000. Obecnie eksploatowane jednostki, po 25-letniej służbie, wyczerpują dalszą możliwość bezpiecznej ich eksploatacji. W wyniku analizy danych Służby SAR stwierdzono, że sprawdziła się koncepcja posiadania floty szybkich statków ratowniczych, które na przestrzeni lat wykonały najwięcej akcji ratowniczych ratujących życie ludzkie.

Program odpowiada na zmiany zachodzące na akwenach Zalewu Wiślanego oraz Zalewu Szczecińskiego w związku z gwałtownie rosnącym ruchem turystycznym oraz rozwijającym się na tych akwenach rybołówstwem. Zachodzi więc potrzeba wzmocnienia potencjału ratowniczego Służby SAR na wspomnianych akwenach poprzez zakup dwóch nowych kabinowych i łodzi ratowniczych mogących zapewnić odpowiednie warunki transportu poszkodowanych do portów schronienia oraz mających możliwość operowania na wodach płytkich.

Konieczne jest również wzmocnienie zdolności reagowania Służby SAR na zagrożenia ekologiczne, co ma być zrealizowane poprzez zakup trzech sztuk specjalistycznych łodzi do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na wodach osłoniętych i płytkich. Mają one trafić do Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży (Zalew Szczeciński) i Tolkmicku (Zalew Wiślany) oraz na wyposażenie nowego wielozadaniowego statku ratowniczego, dzięki czemu można ją będzie w razie potrzeby szybko przetransportować w dowolne miejsce naszego wybrzeża.


Jednym z ważniejszych zadań Programu jest też budowa nowego przeciwrozlewowego statku ratowniczego o zwiększonym zasięgu działania, przystosowanego do operowania w trudnych warunkach pogodowych wraz z możliwością realizacji zadań ratowniczych o specyficznym charakterze. Dotychczas eksploatowany statek m/s Czesław II (rok produkcji 1988) ma rejon żeglugi ograniczony do 12 mil morskich oraz niewystarczające zdolności do zbierania zanieczyszczeń przy złej pogodzie.


Duża część inwestycji objętych Programem obejmuje inwestycje budowlane i remontowe infrastruktury lądowej Służby SAR. Jednym z tych elementów jest budowa Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (MRCK) z częścią magazynową wraz z nową siedzibą główną Służby SAR.

Znaczna część programu będzie współfinansowana ze środków unijnych zawartych w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 przyjętym przez Komisję Europejską w roku 2022.

Źródło: Gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Powstanie Program rozwoju Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa