Port w Darłowie – pojawił się projekt planu zagospodarowania przestrzennego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Darłowie. W granicach tego portu morskiego nie obowiązuje aktualnie plan zagospodarowania przestrzennego.

Celem rządu jest kompleksowe uregulowanie procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Darłowie.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), plan ma ograniczyć konflikty obecnie występujące na obszarze opracowania. Plan będzie stanowił również podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich w granicach portu. Dzięki diagnozie obecnego stanu użytkowania, uwarunkowań rozwoju i wzajemnych relacji woda-ląd – plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Służy temu przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, których nie mogą zakłócać inne sposoby ich wykorzystania. Dla każdego z wyznaczonych akwenów sporządza się kartę akwenu, w której zawarte są szczegółowe rozstrzygnięcia.

Konsultacje były przeprowadzane w formie otwartego spotkania z wykonawcami projektu planu, zamawiającym, tj. przedstawicielami Urzędu Morskiego w Słupsku oraz z zainteresowanymi podmiotami. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 4 września 2019 r. Drugie spotkanie konsultacyjne tzw. dyskusja publiczna odbyła się w dniu 15 grudnia 2020 r. w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

Z uwagi na specyfikę planu (obszar portu morskiego) nie wydzielono akwenów o funkcjach pozyskiwanie energii z OZE – ze względu na przepisy ustawy, zgodnie z którymi na morskich wodach wewnętrznych zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych, natomiast pozostałych instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej na obszarze opracowania nie przewiduje się.

Rozstrzygnięcia szczegółowe są zgodne ponadto z innymi zasadami morskiego planowania na Morzu
Bałtyckim, zdefiniowanymi przez grupę do spraw planowania przestrzennego obszarów morskich
HELCOM-VASAB.

Projekt planu można zobaczyć TUTAJ.

Źródło: RCL

Zostaw komentarz

Strona główna » Port w Darłowie – pojawił się projekt planu zagospodarowania przestrzennego