Port Zewnętrzny w Gdyni – poszukiwany wykonawca usługi monitoringu ssaków morskich

14 lipca br. Port Gdynia ogłosił przetarg na monitoring ssaków morskich w ramach realizacji projektu budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni. Jest to wypełnienie jednego z postanowień decyzji środowiskowej. Oferty można składać do 28 lipca 2023 r.

Głównym celem zamówienia jest określenie stopnia wykorzystania i potencjalnego znaczenia obszaru przyszłej inwestycji oraz otaczających jej wód, dla gatunków foka szara i morświn. Przeprowadzone badania mają na celu określić liczebność tych zwierząt i charakter ich pojawów m.in. zróżnicowanie przestrzenne i sezonowe, rodzaje aktywności – odpoczynek, żerowanie, rozród. Badania i uzyskane wyniki będą podstawą do określenia skuteczności podjętych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji w odniesieniu do ww. ssaków.

Port Zewnętrzny, który jest największym projektem w historii polskiego rynku PPP, z szacowaną wartością nakładów inwestycyjnych przekraczającą 5,5 miliarda złotych, jest obecnie w fazie składania ofert w postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Wśród wykonawców zaproszonych do złożenia oferty znaleźli się najwięksi międzynarodowi gracze na rynku portowym i budowlanym: Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMA CGM) oraz Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS, Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited, International Container Terminal Services Inc., Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o. Czas na złożenie ostatecznych ofert firmy mają do 4 października. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala kontenerowego.

Inwestycja „Port Zewnętrzny” zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych oraz zwiększy konkurencyjność gdyńskiego portu w basenie Morza Bałtyckiego. Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni została uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Ponadto projekt został także uznany jako jeden z kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia.

Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia jest inwestycją wychodzącą naprzeciw tendencjom gospodarczym jak i logistycznym, jednocześnie zapewniając Portowi perspektywę rozwoju na kolejne 100 lat. Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra.

Projekt „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP części lądowej Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2028 i 2029 r.

Źródło: Port Gdynia

Zostaw komentarz

Strona główna » Port Zewnętrzny w Gdyni – poszukiwany wykonawca usługi monitoringu ssaków morskich