Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia – wybór wykonawcy coraz bliżej

Projekt PPP „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” wszedł w kolejną fazę: 4 lipca uczestnicy dialogu otrzymali oficjalnie zaproszenie do złożenia oferty. To największy projekt w historii polskiego rynku PPP, z szacowaną wartością nakładów inwestycyjnych przekraczającą 5,5 miliarda złotych. EY, wraz z kancelarią DZP oraz Databout doradzają przy tym złożonym przedsięwzięciu.

Jak informuje EY, wśród wykonawców zaproszonych do złożenia oferty znaleźli się najwięksi międzynarodowi gracze na rynku portowym i budowlanym:

  • Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMA CGM) oraz Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS
  • Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited
  • International Container Terminal Services Inc.
  • Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Zaproszone firmy mają czas do 4 października na złożenie ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala kontenerowego.

EY, wraz z kancelarią DZP oraz Databout (w ramach Konsorcjum) doradzają przy tym złożonym przedsięwzięciu na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (Zamawiający) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

-To dla nas ogromna przyjemność doradzać przy tak kompleksowym przedsięwzięciu, innowacyjnym na rodzimym rynku. Wierzymy, że ekspertyza EY, poszerzona o doświadczenia z realizacji analogicznych projektów w innych krajach, pomogą zrealizować ten projekt w optymalnej formule i harmonogramie a efekty w postaci udanej inwestycji będą odczuwalne w skali całego kraju. Mamy też nadzieję, że ten projekt przetrze szlak do kolejnych tego typu inwestycji w Polsce, realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – powiedział Maciej Ziomek, Partner, Lider zespołu Transport i Infrastruktura EY w Polsce.

Liderem konsorcjum, świadczącym również doradztwo finansowe jest zespól EY Transport i Infrastruktura, kierowany przez Macieja Ziomka, Partnera i Lidera zespołu Transport i Infrastruktura EY w Polsce, wspieranego przez Jakuba Adamskiego, Starszego Menedżera oraz Krzysztofa Przybylskiego, Starszego Konsultanta.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, Senior Associate, eksperta w zakresie projektów PPP, wspieranych przez Tomasza Darowskiego, Partnera, eksperta od projektów infrastrukturalnych, Norberta Zakrzewskiego, Associate’a, eksperta w zakresie projektów PPP, Julitę Zimoch-Tuchołkę, Partnera, ekspertkę od kwestii ubezpieczeniowych oraz specjalistów od zamówień publicznych – Tomasza Michalczyka, Partnera, i Tomasza Krzyżanowskiego, Senior Associate.

Z ramienia Databout projekt realizowany jest przez zespół ekspercki, doświadczony w realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu budowli hydrotechnicznych, transportu drogowego, obiektów kubaturowych, sieci infrastrukturalnych a także w zakresie analiz ruchu i transportu multimodalnego. Doradztwo techniczne, realizowane przez Databout, obejmuje w szczególności przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, określenie standardów eksploatacji inwestycji oraz oszacowanie nakładów inwestycyjnych, uwzględnianych w modelu finansowym inwestycji. Na dalszym etapie Databout wraz z Partnerami będzie wspierać Podmiot Publiczny w przygotowaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w ramach procedury przetargowej.

O projekcie:

Projekt „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP części lądowej Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. W ramach prac Partner Prywatny wykona także prace czerpalne i refulacyjne, niezbędne do budowy pirsu, torów podejściowych i obrotnicy. Zakres projektu obejmuje również drogową i kolejową  infrastrukturę dostępową, zapewniającą dogodną komunikację z obszarem terminalu. Podmiot Publiczny partycypuje w inwestycji budując falochrony wraz z niezbędną infrastrukturą nawigacyjną.

Umowa PPP zostanie zawarta na okres ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury). Pierwsze statki powinny móc wpłynąć do Portu Zewnętrznego w Gdyni już na przełomie 2028 i 2029 roku.

To obecnie największe postępowanie PPP prowadzone w Polsce (pod względem szacowanej całkowitej wartości projektu).

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych oraz zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni w basenie Morza Bałtyckiego.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. 

Źródło: EY

Zostaw komentarz

Strona główna » Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia – wybór wykonawcy coraz bliżej