Polski Rejestr Statków został członkiem WindEurope

Pod koniec ubiegłego miesiąca, na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia WindEurope – organizacji, która jest głosem branży wiatrowej w Europie, zapadła decyzja o przyjęciu Polskiego Rejestru Statków (PRS) w poczet jej członków.

PRS widzi wiele korzyści dla branży oraz PRS z członkostwa w organizacji z ponad 40-letnim doświadczeniem w sektorze energetyki wiatrowowej, która skupia ponad 500 członków.

-Chcemy być czynnym i aktywnym podmiotem, nawiązującym kontakty oraz partnerstwa na arenie międzynarodowej, a WindEurope jest naturalną praformą na drodze rozwoju PRS w kierunku Offshore Wind. Wspólne działanie i zdrowe partnerstwo to fundament rozwoju i realizacji ambitnych celów – informuje polska organizacja.

O WindEurope

WindEurope zrzesza podmioty z całego łańcucha wartości energetyki wiatrowej — od producentów turbin wiatrowych, dostawców komponentów, przez zakłady energetyczne i deweloperów farm wiatrowych po instytucje finansowe, instytuty badawcze i krajowe stowarzyszenia energetyki wiatrowej. PRS jest kolejnym polskim podmiotem gospodarczym, który został członkiem WindEurope. W organizacji zrzeszeni są już m.in.  Orlen Neptun I, PGE Baltica, Polenergia, GP Baltic, ARP, PTMEW i PWEA.

Wśród działań, jakie prowadzi WindEurope jest aktywne koordynowanie polityki międzynarodowej, komunikacja, badania i analizy. Organizacja wypracowuje stanowiska polityczne dla branży wiatrowej w kluczowych i strategicznych kwestiach i współpracuje z przemysłem i instytucjami badawczymi w szeregu projektów, dotyczących rozwoju rynku i technologii, dążąc do likwidacji barier dla rozwoju energetyki wiatrowej. Stowarzyszenie prowadzi ponadto działania lobbingowe dla stworzenia ram prawnych, ułatwiających rozwój członkom organizacji. Stanowi też platformę, która wspiera rozwój członków, oferując im możliwości nawiązywania kontaktów i rozwoju w sektorze.

WindEurope tworzy szeroką gamę narzędzi informacyjnych, jak również prowadzi kampanie podnoszące świadomość korzyści płynących z wiatru, by zapewniać łatwy dostęp do wiarygodnych informacji. Stowarzyszenie regularnie organizuje też liczne wydarzenia, które zachęcają do wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie polityki, finansów i rozwoju technicznego oraz stanowią idealne forum do zaprezentowania najnowszych technologii.

Źródło: PRS

Strona główna » Polski Rejestr Statków został członkiem WindEurope