Port w Kłajpedzie chce zbudować infrastrukturę do produkcji zielonego wodoru

Port w Kłajpedzie, który będzie pełnił rolę portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych na Litwie, chce zbudować infrastrukturę do produkcji zielonego wodoru. Zarząd portu przedstawił raport oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Jak wskazuje Algis Latakas, prezes Zarządu Portu Morskiego w Kłajpedzie, port nadal koncentruje się na budowie statków i tradycyjnymi przeładunkami towarów, ale w niedalekiej przyszłości znajdzie się tu również miejsce na produkcję paliw przyjaznych środowisko, energetykę wiatrową i działalność związaną z dystrybucją energii elektrycznej.

– Porty na całym świecie już się na tym koncentrują, a produkcja wodoru z OZE jest również jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Do 2030 r. wodór musi stać się integralną częścią zintegrowanego systemu energetycznego w UE – stwierdził.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano dwie potencjalne lokalizacje w porcie w Kłajpedzie dla produkcji ekologicznego wodoru i stacji tankowania – dawne tereny zajmowane przez służby odpowiedzialne za kontrolę ruchu statków w porcie i bazę floty władz portu. Jak czytamy, przeanalizowano również wpływ tych lokalizacji na środowisko naturalne, mieszkalne i społeczne. Po przeprowadzeniu oceny wskazano dawne tereny zajmowane przez służby odpowiedzialne za kontrolę ruchu statków w porcie jako najbardziej odpowiednią lokalizację dla instalacji do produkcji wodoru i stacji tankowania paliwa. Instalacja miałby produkować ok. 500 kg wodoru dziennie i powstać ok. 260 m od najbliższych budynków mieszkalnych.

– Port w Kłajpedzie nie będzie jedynym terenem przemysłowym, który będzie produkował wodór w pobliżu obszarów mieszkalnych. Na przykład, nasi łotewscy sąsiedzi mają fabrykę wodoru zaledwie 100 m zabudowań, podczas gdy jedna z niemieckich instalacji do produkcji paliwa i całe centrum technologiczne dzieli zaledwie jedna ulica. Holendrzy wskazują 35 m jako bezpieczną odległość dla instalacji produkującej 1000 kg wodoru dziennie – powiedział prezes portu w Kłajpedzie.

Produkcja wodoru w Kłajpedzie będzie odbywała się w procesie elektrolizy z wykorzystaniem elektrolizera z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM – ang, Polymer Electrolyte Membrane). Jednostka do produkcji wodoru zostanie zainstalowana w standardowym 40-stopowym kontenerze morskim. Zapotrzebowania na energię elektryczną dla instalacji w litewskim porcie szacowane jest na 3 MW.

Inwestycja będzie częściowo finansowany z funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz z w ramach unijnego instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ,,Next Generation Lithuania”.

Zostaw komentarz

Strona główna » Port w Kłajpedzie chce zbudować infrastrukturę do produkcji zielonego wodoru