Politechnika Morska w Szczecinie rozwija współpracę z PSEW

Politechnika Morska w Szczecinie podpisała z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (PSEW) dokument deklarujący wzajemną współpracę. Porozumienie zostało zawarte podczas pierwszego dnia Konferencji PSEW 2023, która odbywa się w Serocku.

Porozumienie podpisano w celu podniesienia jakości kształcenia praktycznego oraz zintensyfikowania działań badawczo–rozwojowych w zakresie energetyki wiatrowej. Politechnikę Morską reprezentowała delegacja w skład której weszli: JM Rektor Wojciech Ślączka, Prorektor ds. Nauki Artur Bejger oraz Dyrektor Działu Promocji Anna Zengota.  Podpisy na dokumencie złożyli – w imieniu Uczelni – JM Rektor Wojciech Ślączka, a z ramienia PSEW prezes zarządu, Janusz Gajowiecki.

Porozumienie zakłada podniesienie jakości kształcenia w zakresie energetyki wiatrowej i dziedzin pokrewnych, przygotowanie przyszłych absolwentów do świadomego planowania ścieżki zawodowej, koordynowanie wspólnych działań związanych ze współpracą firm zaangażowanych w rozwój szeroko pojętej energetyki wiatrowej, rozszerzenie współpracy pracowników PSEW z nauczycielami akademickimi PM oraz współpracę w ramach podnoszenia kwalifikacji kadry PSEW.

Ponadto porozumienie przewiduje objęcie patronatem kierunków prowadzonych na uczelni związanych z morską energetyką wiatrową. Mowa m.in. o studiach pierwszego stopnia inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, a także logistyce, która przewiduje wybór specjalności offshore wind.

Zostaw komentarz

Strona główna » Politechnika Morska w Szczecinie rozwija współpracę z PSEW