Politechnika Morska i Północna Izba Gospodarcza podpisały list intencyjny

Politechnika Morska w Szczecinie oraz Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie (PIG) będą współpracowały w kwestii działań kluczowych dla intensyfikacji wzrostu gospodarczego regionu. 5 grudnia w budynku Politechniki Morskiej w Szczecinie list intencyjny podpisali JM Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, a w imieniu Północnej Izby Gospodarczej – Prezes Hanna Mojsiuk.

PIG to organizacja reprezentująca zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 r. w Szczecinie z inicjatywy 60 firm, a dziś skupia ich blisko 1500. Jest największą, pod kątem członków, izbą gospodarczą w Polsce. Współpracuje z innymi niezależnymi organizacjami o podobnym profilu działalności w Polsce i Europie. PIG nie ustaje w działaniach, które mają na celu tworzenie i poprawę warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego. Organizacja działa na rzecz dynamizacji międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych poprzez organizację szkoleń, konsultacji, imprez integrujących środowiska przedsiębiorców. Reprezentanci PIG często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom, powołują branżowe komisje i klastry w celu obrony praw przedsiębiorców.

Strony wyraziły wolę podjęcia wspólnych działań, które będą miały na celu:

  • rozwój i wsparcie inicjatyw zwiększających konkurencyjność i innowacyjność regionalnej gospodarki, mających kluczowe znaczenie w utrzymaniu dynamicznego wzrostu gospodarczego;
  • wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego naszego regionu;
  • tworzenie partnerstw ze środowiskami samorządowymi, gospodarczymi i naukowymi na rzecz podniesienia budowania innowacyjnego województwa zachodniopomorskiego.

Jakie będą wymierne efekty podpisania listu?

W oparciu o podpisane porozumienie, Politechnika Morska i Północna Izba Gospodarcza będą współpracować w kilku kluczowych – z punktu widzenia rozwoju regionalnej przedsiębiorczości – kwestiach. Jednymi z beneficjentów podpisania listu intencyjnego będą studenci PM, którzy będą mogli brać udział w praktykach zawodowych, stażach i wolontariacie organizowanych we współpracy z członkami Północnej Izby Gospodarczej. Będą oni mogli także liczyć na pomoc i porady przedstawicieli PIG w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej i efektywnym wejściu na rynek pracy.

Strony zobowiązują się także do wymiany doświadczeń i informacji dotyczących:

  • komercjalizacji badań naukowych,  
  • sytuacji zachodniopomorskich przedsiębiorców, istotnych dla profilowania działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, które w zamierzeniu powinny współgrać z potrzebami, wymaganiami i aspiracjami regionalnej gospodarki.

PM i PIG zgadzają się także na:

  • organizację wspólnych przedsięwzięć rozwijających innowacyjność w życiu gospodarczym oraz innych idei, projektów i inicjatyw, które stymulują i intensyfikują regionalny rozwój gospodarczy.
  • współorganizowanie i propagowanie różnych form kształcenia ustawicznego, zwłaszcza wśród członków Północnej Izby Gospodarczej.

Źródło: Politechnika Morska w Szczecinie

Zostaw komentarz

Strona główna » Politechnika Morska i Północna Izba Gospodarcza podpisały list intencyjny