Polacy wykonają badania geotechniczne i geofizyczne dla przewiertu ląd-morze MFW Baltica 1

Polska spółka PGE Baltica z PGE Polskiej Grupy Energetycznej rozstrzygnęła przetarg na wykonanie badań geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu przewiertu ląd-morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Zwyciężyła oferta konsorcjum polskich firm: Geofizyka Toruń S.A., Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin sp. z o.o. i PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o.

Jak poinformowała PGE Baltica, oferta złożona przez konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór został dokonany 1 lutego br. Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły trzy oferty:

  • amerykańska spółka Berger Geosciences LLC (194 560 dolarów – ok. 758,7 tys. zł brutto),
  • polska spółka MEWO S.A. (29 826 247,22 zł brutto)
  • konsorcjum Geofizyka Toruń S.A. (lider), Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin sp. z o.o. i „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o. (8 965 895,06 zł brutto).

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, oferty Berger Geosciences LLC. i MEWO S.A. zostały odrzucone. W arkuszu oceny oferty oba podmioty otrzymały 0 pkt we wszystkich kryteriach tj. ceny brutto, dodatkowe doświadczenie personelu w projektach z wykorzystaniem metod geofizycznych, dodatkowe doświadczenie personelu w kompleksowych kampaniach geologicznych, dodatkowe doświadczenie personelu w przygotowaniu wynikowej dokumentacji ze zrealizowanych kampanii geologicznych, dodatkowe doświadczenie personelu przy projektowaniu przewiertu ląd-morze lub przy inwestycjach morskich. Konsorcjum Geofizyka Toruń S.A., Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin sp. z o.o. i „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o. otrzymało łącznie 90 pkt.

Zgodnie z warunkami zamówienia na realizację projektu wykonawca będzie miał 68 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Celem rozpoznania geologicznego terenu jest uzyskanie wymaganych informacji o warunkach gruntowych w celu wykonania modelu gruntu koniecznego do prawidłowego zaprojektowania przejścia kablowego na odcinku ląd-morze dla MFW Baltica 1.

Lokalizacja placu budowy bezwykopowego wyprowadzenia kabli elektroenergetycznych na ląd MFW Baltica-1. Źródło: PGE

W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie ławy kablowej łączącej morski odcinek kablowy z odcinkiem lądowym (przewiert). Dokładne określenie przebiegu ławy kablowej w części przewiertu ląd-morze oraz jego długości będzie możliwe po wykonaniu niezbędnych badań geologicznych i geofizycznych w strefie przybrzeżnej oraz doborze technologii przewiertu. Maksymalna głębokość przewiertu wyniesie 35 m p.p.t./p.p.d.. Miejsce początku przewiertu w obszarze morskim zostanie zlokalizowane za strefą rew, w minimalnej odległości kilkuset metrów od linii brzegu. Długość przewiertu będzie wynosić od 700 m do 2000 m. Plac budowy zostanie zlokalizowany na lądzie w strefie między wydmami. Na terenie placu budowy usytuowane będą komory startowe przejść bezwykopowych w kierunku morza (część morska), połączenie tras morskich i lądowych w komorach złączy kablowych (TJB) oraz komory startowe przewiertów pod Wydmami Lubiatowskimi.

MFW Baltica 1

MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW ma zostać uruchomiona po 2030 r. Instalacja będzie zlokalizowana ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w rejonie Ławicy Środkowej. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową. Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych.

Grupa PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia do 2040 r. przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim.

Zostaw komentarz

Strona główna » Polacy wykonają badania geotechniczne i geofizyczne dla przewiertu ląd-morze MFW Baltica 1