PKN Orlen zmienia nazwę. Od dziś już tylko Orlen

Na dzień 3 lipca 2023 r. zaplanowano zmianę nazwy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na „ORLEN S.A„. Ma ona związek ze zmieniającym się profilem działalności firmy.

Pozostałe dane identyfikacyjne spółki, w tym Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON, nr KRS, adres siedziby i forma prawna, nie ulegną zmianie. Zmianę statutu spółki dotyczącą jej nazwy przyjęło w uchwale obradującej w Płocku 21 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nowa nazwa jest związana ze zmieniającym się profilem biznesowym polskiej spółki. W latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy Orlen ma być generowana przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej, co oznacza, że słowo „naftowy” jest nieadekwatne do charakteru działalności. Orlen realizuje szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak lądowe i morskie farmy wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Zgodnie ze strategią do 2030 r., Orlen zainwestuje łącznie około 320 mld zł, z czego około 120 mld zł w zielone inwestycje, uniezależniające od paliw kopalnych. Wśród nich znajdą przede wszystkim morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa nowej generacji i odnawialny wodór.

Zostaw komentarz

Strona główna » PKN Orlen zmienia nazwę. Od dziś już tylko Orlen