Pierwsze posiedzenie zespołu eksperckiego MAP ds. rozwoju MEW

2 czerwca br. w Porcie Północnym w Gdańsku odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie zespołu eksperckiego Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z udziałem Karola Rabendy, wiceministra aktywów państwowych.

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych. W jego skład oprócz przedstawicieli MAP oraz ekspertów krajowych powołanych na członków zespołu będą mogli wchodzić także uznani eksperci z głosem doradczym.

-Zespół powstał po to by skoordynować wszystkie działania związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Chcemy maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dla gospodarki kraju, regionu czy rynku pracy, firm i otoczenia biznesowego stwarza rozwój tej gałęzi – powiedział wiceminister Karol Rabenda.

– W najbliższych latach dużo się wydarzy, jeśli chodzi o rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Mamy już konkretne plany, strategie i jasno określone cele – dodał.

Wiceminister Karol Rabenda podczas posiedzenia zespołu eksperckiego MAP ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
fot. MAP

Eksperci szacują, że nakłady inwestycyjne na rozwój tego sektora w Polsce mogą, w całym łańcuchu wartości, wynieść 130-150 mld zł.

– Należy podkreślić, że znaczna część tych pieniędzy trafi do krajowych producentów, podwykonawców i usługodawców, a tym samym przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy – podkreśla wiceminister Karol Rabenda.

W perspektywie do 2030 r. morskie farmy wiatrowe będą odpowiadać za 13% generowanej w Polsce energii elektrycznej, a w 2040 r. za 19%. Pierwsze morskie farmy wiatrowe, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku, zaczną produkować energię w 2026 r.

– Należy podkreślić, że pionierem na rynku krajowym w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej są dziś spółki Skarbu Państwa – mówi wiceminister Karol Rabenda.

Ponad 60% inwestycji w sektor morskiej energetyki wiatrowej (tylko w I fazie rozwoju) w perspektywie 2030 r. zrealizują Spółki Skarbu Państwa – przede wszystkim Grupa PGE i Grupa PKN ORLEN – informuje MAP.

Źródło: MAP, Twitter

Zostaw komentarz

Strona główna » Pierwsze posiedzenie zespołu eksperckiego MAP ds. rozwoju MEW