250 mln zł dla pomorskich samorządów w związku z rozwojem offshore wind i atomu

Ze względu na przygotowywane na Pomorzu inwestycje w morskie farmy wiatrowe i elektrownie jądrową, w latach 2024-2028 rząd chce przeznaczyć na wsparcie lokalnych inwestycji kwotę do 250 mln zł.

Wczoraj w wykazie legislacyjnym prac rządu ukazał się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”. Został on skierowany do prac rządu przez Annę Łukaszewską-Trzeciakowską, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na terenie województwa pomorskiego przygotowywane są inwestycje w zakresie elektrowni jądrowej, morskich elektrowni wiatrowych, przyłączania tych elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), oraz inwestycje służące poprawie pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

W tym kontekście wskazano, że na terenie województwa pomorskiego powstanie nie tylko elektrownia jądrowa, ale i obiekty takie jak stacje elektroenergetyczne (m.in. stacja elektroenergetyczna Krzemienica i Choczewo) oraz linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (m.in. linia 400 kV od nowej stacji w rejonie Trójmiasta do nowej stacji w rejonie Konina czy dwie linie 400 kV od nowej stacji na obszarze Pomorza Gdańskiego do nowej stacji w rejonie Trójmiasta). Ponadto na Bałtyku powstaną morskie farmy wiatrowe.

Jak czytamy w uzasadnieniu, realizacja tych inwestycji będzie wiązać się z koniecznością wykorzystania istniejącej na terenie województwa pomorskiego infrastruktury transportowej i rekreacyjno-turystycznej, a także związanej ze świadczeniem usług publicznych.

– Wobec zwiększenia ruchu oraz napływu ludności na teren województwa pomorskiego konieczne będzie w szczególności rozbudowanie lokalnej infrastruktury drogowej oraz zwiększenie nakładów przeznaczanych na zapewnienie prawidłowego świadczenia usług publicznych – poinformowano dodając jednocześnie, że istotne będzie również wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej.

Jak zaznaczono we wpisie do wykazu, przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej może również wpłynąć na okresowe zmniejszenie ruchu turystycznego. Nie wykluczono, że niezbędna może okazać się budowa nowej, atrakcyjnej infrastruktury turystycznej, aby uniknąć negatywnego wpływu na ruch turystyczny.

W projekcie uchwały założono limit wydatków z budżetu państwa na poziomie 250 mln zł. w latach 2024-2028 na realizację inwestycji wspierających samorządy z województwa pomorskiego. W 2024 r. ma być to kwota do 70 mln zł, do 50 mln w 2025 r., do 40 mln zł w 2026 r. oraz do 40 i 50 mln odpowiednio w 2027 i 2028 r.

Za realizację programu ma być odpowiedzialny Wojewoda Pomorski, który będzie miał obowiązek organizacji naboru i weryfikacji wniosków o dofinansowanie składanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak poinformowano w wykazie prac w ramach programu wspierane będą inwestycje, w szczególności w poprawę dostępności transportowej, podniesienie jakości życia mieszkańców, a także wzrost atrakcyjności turystycznej województwa pomorskiego. Cele szczegółowe, o których mowa powyżej, będą mogły być realizowane poprzez działania w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową, społeczną, czasu wolnego i turystyczną, a także w zakresie ochrony środowiska.

Według założeń uchwała miałaby zostać przyjęta w IV kwartale 2023 r.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zostaw komentarz

Strona główna » 250 mln zł dla pomorskich samorządów w związku z rozwojem offshore wind i atomu