Paulina Henning-Kloska nowym ministrem klimatu i środowiska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 13 grudnia 2023 r. przyjął ślubowanie od nowej minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski.

Paulina Henning-Kloska jest absolwentką politologii. Ukończyła studia licencjackie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w 1999 r., a następnie w 2001 r. uzyskała magisterium na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 r. ukończyła także studia podyplomowe w zakresie analizy finansowej i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Przez kilkanaście lat zajmowała kierownicze stanowiska w branży bankowej, pracując m.in. jako dyrektor oddziału banku i dyrektor centrum biznesowego.

Prezydent powołał wybranych przez Sejm Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów i odebrał od nich przysięgę

Od 2019 r. posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polski VIII, IX i X kadencji. W trakcie prac w Sejmie zainicjowała powstanie parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich. Ponadto w sejmie IX kadencji należała do Komisji Zdrowia, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Odwołanie rządu Premiera Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki 13 grudnia 2023 r. odwołał wiceministrów klimatu i środowiska: Małgorzatę Golińską, Edwarda Siarkę, Ireneusza Zyskę, Piotra Dziadzio i Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało raport z 8 lat pracy, który zostanie przekazany nowemu kierownictwu resortu. Raport zawiera bilans działań i zestawienie najważniejszych realizowanych projektów w obszarach: klimat, energia i środowisko, których kontynuacja jest kluczowa w kolejnych latach. Pracę w MKiŚ kończą wiceministrowie:

  • Małgorzata Golińska – sekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody, powołana 14.02.2018;
  • Edward Siarka – sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, powołany 2.10.2020;
  • Ireneusz Zyska – sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, powołany 27.11.2019;
  • Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, powołany 1.08.2019;
  • Adam Guibourgé-Czetwertyński – podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, powołany 27.11.2019.

Zostaw komentarz

Strona główna » Paulina Henning-Kloska nowym ministrem klimatu i środowiska