PARP ogłasza konkurs Laboratorium Innowatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs „Laboratorium Innowatora” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem konkursu jest wsparcie programów mentoringowych pozwalających zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 14 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 24 października do 19 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których operatorzy realizować będą programy wsparcia indywidualnych innowatorów (osób fizycznych lub zespołów osób fizycznych) w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie. Program pozwoli określić warunki przyszłej działalności gospodarczej pomysłodawców w ramach firm typu startup.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł.

Poziom dofinansowania projektu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, które mogą objąć m.in.:

  • wynagrodzenia członków zespołów projektowych,
  • działania informacyjno-promocyjne,
  • usługi eksperckie, prawne, doradcze.

Więcej o działaniu „Laboratorium Innowatora” można znaleźć na stronie PARP.

Źródło: PARP

Zostaw komentarz

Strona główna » PARP ogłasza konkurs Laboratorium Innowatora