Ocean Winds rozpoczyna badania dna Bałtyku dla farmy wiatrowej BC-Wind

Ocean Winds (OW), międzynarodowa firma zajmująca się morską energetyką wiatrową, utworzona w 2020 roku jako spółka joint venture 50/50 EDP Renewables i ENGIE, rozpoczyna kolejny etap prac związanych z realizacją morskiej farmy wiatrowej BC-Wind w Polsce. Geofizyczne i geotechniczne badania dna Bałtyku rozpoczną się na początku kwietnia, a ich ukończenie planowane jest w III kwartale tego roku. Badania zostaną zrealizowane przez brytyjską firmę Gardline Limited.  

Celem badań jest pozyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego planu posadowienia fundamentów turbin wiatrowych oraz morskiej stacji elektroenergetycznej, projektu kabli międzysieciowych i eksportowych, a także wymaganej ochrony ich wkopywania i ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.

„Wyniki geofizycznych oraz geotechnicznych badań dna morskiego pozwolą na opracowanie optymalnego projektu pod kątem harmonogramu dalszych prac i ekonomiki. Po otrzymaniu pozwoleń lokalizacyjnych, warunków przyłączenia do sieci, uzyskaniu prawa do kontraktu różnicowego, czy otrzymaniu decyzji środowiskowej, będzie to kolejny etap, który przybliża nas do uzyskania pozwolenia na budowę morskiej farmy wiatrowej BC-Wind.” – powiedział Kacper Kostrzewa, Dyrektor projektu BC-Wind.

Planowane badania to złożony proces, z udziałem wielu specjalistów i zaawansowanego technologicznie sprzętu. Badania geofizyczne obejmują pomiary głębokości pasa dna morskiego na głębokości do 60 m, techniki sonarowe umożliwiające mapowanie zagrożeń powierzchniowych oraz różne systemy sejsmiczne do badań struktur pod dnem morskim. Następnie planowane jest pobranie próbek z płytkiego dna morskiego wzdłuż trasy kabla eksportowego. W II kwartale przeprowadzone zostaną głębokie badania geotechniczne z udziałem wielu statków wiertniczych działających na terenie MFW, wykonujących odwierty i testy CPT in situ. Ten szeroko zakrojony program badań będzie realizowany ok. 23 km od linii brzegowej na północ od gmin Krokowa i Choczewo oraz 24-kilometrowego korytarza dla kabla eksportowego.

Morska farma BC-Wind jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Po uzyskaniu pozwoleń lokalizacyjnych, podpisaniu umowy przyłączenia do sieci, otrzymaniu prawa do pokrycia ujemnego salda i decyzji środowiskowej, oraz wybraniu Władysławowa jako morskiej bazy serwisowej, Ocean Winds skupia się teraz na kolejnych technicznych elementach projektu, oraz na rozwijaniu lokalnego łańcucha dostaw bezpośrednich i pośrednich wykonawców poszczególnych elementów projektu.

Spółka planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej BC-Wind w 2027 roku.

O BC-Wind

BC-Wind jest morską farmą wiatrową o mocy do 399 MW, zlokalizowaną około 23 kilometrów na północ od brzegu, na wysokości gmin Krokowa i Choczewo w województwie pomorskim.

Inwestycja jest pierwszym projektem firmy Ocean Winds w Polsce, realizowanym od 2012 roku. Wówczas Spółka otrzymała decyzję lokalizacyjną (tzw. pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp) dotyczącą projektu B, a w 2013 r. – części C. W marcu 2021 r. podpisano umowę o przyłączenie do sieci. W czerwcu zeszłego roku projekt otrzymał od Urzędu Regulacji Energetyki prawo do kontraktu różnicowego (tzw. CfD) oraz decyzję środowiskową dla części morskiej (2022), dzięki czemu będzie jedną z pierwszych zrealizowanych inwestycji offshore w Polsce.

Źródło: Ocean Winds

Zostaw komentarz

Strona główna » Ocean Winds rozpoczyna badania dna Bałtyku dla farmy wiatrowej BC-Wind