Szwedzi konsultują projekt morskiej farmy wiatrowej Triton

Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna poinformowała, że bierze udział w transgranicznych konsultacjach planowanej morskiej farmy wiatrowej Triton w szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Pismem z dnia 23 marca 2023 r. Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska przesłała dokumenty dla planowanej morskiej farmy w celu przeprowadzenia transgranicznego udziału Niemiec zgodnie z art. 5 Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko (Konwencja z Espoo).

Źródło: BSH

W planie jest budowa 129 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 25 MW.

Ponadto dokumenty te będą dostępne do wglądu w oddziałach BSH w Hamburgu i Rostocku.

Źródło: BSH

Zostaw komentarz

Strona główna » Szwedzi konsultują projekt morskiej farmy wiatrowej Triton