Nowy Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska 2 czerwca 2023 r. zakończyła pracę na stanowisku wiceminister klimatu i środowiska – poinformował resort. Tego samego dnia została powołana na stanowisko sekretarza stanu i pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wiceminister jest autorką i współautorką rozwiązań Rządowej Tarczy Energetycznej i Solidarnościowej, a więc systemu dodatków: węglowego, dla innych źródeł ciepła, zwrotu VAT na paliwa gazowe. Nadzorowała elektroenergetykę, sektor gazu, ciepłownictwo i była odpowiedzialna za nowe inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tym obszarze.

Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończyła również studia MBA. W latach 2002-2007 związana z branżą obronną, gdzie odpowiadała m.in. za projekty międzynarodowe, restrukturyzacyjne, konsolidacyjne, strategiczne projekty biznesowe, współpracę międzynarodową, a także za nadzór nad delegaturami zagranicznymi.

Zaangażowana w procesy związane z zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury krytycznej w Polsce i Europie. W 2021 r. pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Była Prezesem Zarządów zarówno spółki Baltic Power, jak i ORLEN Neptun, gdzie odpowiadała za rozwój polskich oraz zagranicznych projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Jest członkiem Rady Koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim, płynnie mówi w języku niemieckim.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » Nowy Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej