Naukowcy z Poznania zbadali naturę hałasu turbin wiatrowych

19 marca br. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie kończące trwający blisko trzy lata projekt HETMAN. Jego celem było kompleksowe zbadanie natury hałasu turbin wiatrowych i określenie najlepszych metod jego monitorowania, kontroli i prognozowania.

Na spotkaniu, które poprowadziła kierowniczka projektu prof. Anna Preis, zostały zaprezentowane wyniki badań oraz proponowane zasady zarządzania hałasem turbin wiatrowych – w tym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

– Nasza uniwersytecka nauka jest zorientowana na rozwijanie teorii i metateorii, ale nie ulega wątpliwości, że przeprowadzane na naszych wydziałach badania mają często bardzo ważne znaczenie praktyczne i społeczne. Projekt, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad, znakomicie wpisuje się w społeczną misję naszego uniwersytetu. Potwierdza, iż UAM jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego i gospodarczego. Przyczynia się do rozwiazywanie istotnych problemów – mówił, otwierając spotkanie, Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym prof. Zbyszko Melosik.

Potrzeba naukowego podejścia do tematyki hałasu turbin wiatrowych była motywem powołania konsorcjum, w ramach którego realizowany był projekt HETMAN (pełny tytuł: „Healthy Society – towards optimal management of wind turbines’ noise”).

W ciągu trzech lat zespół naukowców przeanalizował rozmaite zagadnienia związane z funkcjonowaniem turbin wiatrowych, w tym m.in. zbadana została jego dokuczliwość, możliwe metody monitorowania i prognozowania hałasu, wpływ infradźwięków na zdrowie człowieka oraz skuteczne metody jego ograniczania.

Zostaw komentarz

Strona główna » Naukowcy z Poznania zbadali naturę hałasu turbin wiatrowych