Hennig-Kloska: Morska energetyka wiatrowa jednym z filarów transformacji, chcemy stworzyć najkorzystniejsze warunki do wsparcia

O nowoczesnych zielonych technologiach, a także o wyzwaniach transformacji energetycznej rozmawiały minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Anna Clunes. Celem spotkania, które odbyło się 27 marca 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, była wymiana doświadczeń pomiędzy państwami i zacieśnienie współpracy bilateralnej w zakresie klimatu i energii. Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów transformacji energetycznej Polski i chcemy stworzyć jak najkorzystniejsze warunki do wsparcia tego celu. Potencjał energetyczny polskich obszarów morskich uznawany jest za jeden z największych w regionie – mówiła Hennig-Kloska.

-Polska chce być częścią możliwej do wdrożenia europejskiej polityki klimatycznej, która chroni klimat, ale również uwzględnia obecną sytuację i ogromne nakłady inwestycyjne. Chcemy wykorzystać szanse, jakie daje transformacja, takie jak poprawa jakości środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój innowacyjności i budowanie bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie nie pytamy „czy”, ale „jak” uczynić transformację klimatyczno-energetyczną kołem zamachowym rozwoju gospodarczego – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska podczas spotkania ze stroną brytyjską.

Minister Paulina Hennig-Kloska podczas rozmowy doceniła wysiłki Wielkiej Brytanii na rzecz dekarbonizacji miksu energetycznego i jej działania w obszarze ochrony klimatu. Wskazała też na liczne podobieństwa pomiędzy krajami, szczególnie odnoszące się do miksu energetycznego Wielkiej Brytanii końca lat 80-tych i Polski obecnie, dotyczące produkcji energii z węgla.

-Znamy doświadczenia Wielkiej Brytanii w dekarbonizacji miksu energetycznego i ograniczaniu zużycia energii. Dlatego z niecierpliwością czekamy na naszą dalszą współpracę w zakresie zielonych technologii, nowych rozwiązań uniezależniania się od paliw kopalnych oraz tych dotyczących lepszej integracji odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym – wskazała minister.

Polska rozwija offshore wind

Minister nawiązała również do kwestii OZE i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

-Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów transformacji energetycznej Polski i chcemy stworzyć jak najkorzystniejsze warunki do wsparcia tego celu. Potencjał energetyczny polskich obszarów morskich uznawany jest za jeden z największych w regionie. Na terenie Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej wydano dotychczas łącznie 21 pozwoleń na budowę lub użytkowanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych, tzw. pozwoleń lokalizacyjnych. Oczekujemy, że moc zainstalowana morskiej energetyki wiatrowej osiągnie poziom 5,9 GW w 2030 r. i aż do 18 GW w 2040 r. – dodała minister Paulina Hennig-Kloska.

Podczas spotkania poruszony został także temat rozwoju technologii wodorowych, offshore, elektromobilności czy SMR-ów.

Źródło: MKiŚ

Zostaw komentarz

Strona główna » Hennig-Kloska: Morska energetyka wiatrowa jednym z filarów transformacji, chcemy stworzyć najkorzystniejsze warunki do wsparcia