Metsähallitus bada dno morskie pod farmy wiatrowe. Jesienią kolejne przetargi

Metsähallitus, fiński zarządca państwowego majątku lądowego i wodnego, prowadzi obecnie badania dna morskiego pod kolejne projekty morskich farm wiatrowych. Jesienią 2023 r. rusza faza przetargowa.

Jak informuje fiński podmiot, badania dna morskiego w ramach projektów morskiej energetyki wiatrowej w Finlandii posuwają się naprzód. Będą prowadzone zgodnie z harmonogramem aż do jesiennego procesu przetargowego. Latem zbadano takie czynniki, jak możliwość budowy farm wiatrowych na dnie morskim na obszarze Zatoki Botnickiej. Metsähallitus uruchomi łącznie postępowania przetargowe dla czterech nowych projektów morskich farm wiatrowych w ciągu tego i przyszłego roku. Zaproszenie do składania ofert na nadchodzące projekty morskich farm wiatrowych zostanie ogłoszone jesienią.

Wiosną 2022 r. Metsähallitus przeprowadziła proces przetargowy celem oceny dna morskiego za pomocą sondowania sejsmo-akustycznego. Przetarg wygrała firma Geological Survey of Finland (GTK). Statek badawczy GTK Geomari rozpoczął zbieranie danych w czerwcu, a badania przebiegały jak do tej pory zgodnie z harmonogramem.

-Podczas fazy przetargowej musimy być w stanie opisać wymagania techniczne i środowiskowe związane z budową z wystarczającą dokładnością. Oprócz pomiarów wiatru, jednym z krytycznych czynników w rozwoju morskich farm wiatrowych jest możliwość budowy farm na dnie morskim – mówi Juha S. Niemelä, dyrektor generalny Metsähallitus.

Szeroka gama instrumentów wykorzystywanych w mapowaniu sejsmiczno-akustycznym generuje ogromną ilość danych. Sonary wielowiązkowe i sonary boczne są wykorzystywane do określania głębokości morza, a także kształtu i twardości dna morskiego. Echosondy osadów dostarczają informacji na temat rodzaju i grubości osadów. Profilograf sejsmiczny gromadzi dane na temat głębokości, na której podłoże skalne i powierzchnia gliny zwałowej znajdują się pod innymi osadami – wyjaśnia Nikolas Sanila, geolog GTK.

„Głównym produktem GTK będzie analizac geologiczna uzyskana na podstawie sondowań, która zostanie przedstawiona klientowi” – mówi Sanila.

„U wybrzeży Raahe znajduje się duża formacja gleb, która zaczyna się od Kalajoki i przechodzi przez obszar sondowania z północy na południe. Dno morskie charakteryzuje się stromymi zboczami, dużymi piaszczystymi plażami i płytkimi obszarami. Istnieją również duże kanały przypominające koryta rzek, które zapewniają wgląd w historię zlodowacenia tego obszaru. Skala zmienności topograficznej może czasami przypominać coś, co można spotkać w Koli, ale takie cechy nie są widoczne nad powierzchnią morza” – mówi Sanila, opisując obszar dna morskiego, który ma zostać zbadany.

Zostaw komentarz

Strona główna » Metsähallitus bada dno morskie pod farmy wiatrowe. Jesienią kolejne przetargi