Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju przyjęte

Komisja Europejska przyjęła pierwszy zestaw Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju. Będą one miały zastosowanie do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju już za 2024 r.

W dniu 31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane przyjmujące Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESSZR). Jest to pierwszy zestaw 12 uniwersalnych standardów, na który składają się:

 • 2 standardy przekrojowe – ESSZR 1 „Wymogi ogólne” oraz ESSZR 2 „Ujawnienia ogólne”, oraz
 • 10 standardów tematycznych obejmujących:
  • 5 standardów dotyczących kwestii środowiskowych:
   • ESSZR Ś1 „Zmiana klimatu”,
   • ESSZR Ś2 „Zanieczyszczenia”,
   • ESSZR Ś3 „Woda i zasoby morskie”,
   • ESSZR Ś4 „Bioróżnorodność i ekosystemy”,
   • ESSZR Ś5 „Wykorzystanie zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego”,
  • 4 standardy dotyczące kwestii społecznych:
   • ESSZR S1 „Kadra pracownicza”,
   • ESSZR S2 „Pracownicy w łańcuchu wartości”,
   • ESSZR S3 „Społeczności dotknięte”,
   • ESSZR S4 „Konsumenci i użytkownicy końcowi”, oraz
  • 1 standard dotyczący kwestii zarządczych – ESSZR Z1 „Postępowanie w biznesie”.

Standardy te zostaną zastosowane przez pierwszą grupę jednostek (największe jednostki zainteresowania publicznego obecnie raportujące informacje niefinansowe) już do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 r.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wejdzie w życie wraz z jego oficjalną publikacją, na którą jeszcze oczekuje.

Obowiązek stosowania standardów wynika z dyrektywy 2022/2464 (tzw. CSRD) w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego.

Przepisy dyrektywy przewidują trzystopniowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków przez jednostki. W pierwszej kolejności informacje przedstawią po raz pierwszy (za rok obrotowy 2024) największe podmioty, które już obecnie raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Są to duże jednostki zainteresowania publicznego, których liczba pracowników przekracza 500 osób. Rok później pierwsze raporty przedstawią pozostałe duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok obrotowy 2026.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Zostaw komentarz

Strona główna » Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju przyjęte