MAP powołuje zespół ds. offshore wind

W Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych (MAP) pojawiło się zarządzenie powołujące zespół ekspercki do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Zarządzenie z dnia 2 maja 2023 r. wskazuje, że zespół ma być organem pomocniczym ministra MAP. Zadania ekspertów dotyczą kwestii związanych z regulacjami sektorowymi. Przede wszystkim zespół będzie odpowiedzialny za analizę i monitoring realizacji inwestycji prowadzonych przez podmioty, w których minister „wykonuje prawa z akcji albo udziałów oraz są przez niego nadzorowane”, w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Monitoring ma być realizowany w odniesieniu do rozwoju projektów offshore wind zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2022 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Ponadto eksperci będą prowadzili analizy dobrych praktyk w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych w innych krajach, analizy przepisów dot. ustawy offshore wind. W zakresie kluczowej dla sektora ustawy zespół oceni dotychczasowe praktyki jej zastosowania pod kątem identyfikacji przepisów, które wymagają doprecyzowania, modyfikacji lub ujednolicenia oraz zagadnień lub kwestii nieuregulowanych w ustawie. Zespół pochyli się też nad innymi regulacjami w celu „opracowania rekomendacji dla ministra w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych”.

Źródło: Dziennik Urzędowy MAP

Zostaw komentarz

Strona główna » MAP powołuje zespół ds. offshore wind