Polska i Dania chcą wzmacniać współpracę energetyczną

Polska i Dania chcą wzmacniać dwustronne partnerstwo w obszarze energii i klimatu, w tym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej – wynika ze wspólnego stanowiska podpisanego w Warszawie przez ministrów ds. klimatu obydwu państw podczas wizyty w naszym kraju Fryderyka X, króla Danii.

W dokumencie podpisanym przez Paulinę Hennig-Kloskę, minister klimatu i środowiska oraz Larsa Aagaarda, ministra ds. klimatu, energii i zaopatrzenia Danii, podkreślono, że Warszawa i Kopenhaga wyrażają wspólne zainteresowanie rozwojem przystępnych cenowo, zrównoważonych i bezpiecznych źródeł energii. W tym kontekście wskazano, że zarówno Warszawa jak i Kopenhaga doceniają silną współpracę międzyrządową w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zielonej transformacji.

Polska i Dania zadeklarowały, że będą kontynuować ścisłą współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarze ciepłownictwa, efektywności energetycznej oraz wdrażania i rozwoju technologii morskiej energetyki wiatrowej. Podkreślono, że zwiększone wysiłki na rzecz efektywności energetycznej powinny przełożyć się na zwiększenie odporności na kryzys energetyczny, a także przynieść szerokie korzyści w przyszłości.

Odnosząc się do morskiej energetyki wiatrowej, powołując się na Deklarację z Marienburga Polska i Dania zapowiedziały, że będą kontynuować wysiłki na rzecz jeszcze większego wykorzystania jej potencjału w regionie Morza Bałtyckiego. Jak wynika z treści dokumentu ma być to możliwe dzięki intensyfikacji rozwoju projektów offshore wind, niezbędnej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, w tym połączeń międzysystemowych przy jednoczesnym usuwaniu ,,wąskich gardeł”.  

– Zarówno Polska, jak i Dania uznają znaczenie współpracy i wspólnych działań w ramach Unii Europejskiej w celu zapewnienia ambitnej, szybkiej i sprawiedliwej zielonej transformacji. Ministrowie zgadzają się ściśle współpracować nad pogłębianiem tych kwestii również w ramach trzech prezydencji w Radzie UE,  w tym z Cyprem – czytamy w dokumencie.

W tym kontekście należy przypomnieć, że państwa członkowskie, które sprawują prezydencję po sobie, ściśle współpracują w grupach po trzy. Prezydencja Polski rozpocznie się 1 stycznia 2025 r. Późnej przewodnictwo w UE obejmą Dania i Cypr.

W ramach wspólnego oświadczenia ministrowie klimatu z Polski i Dani podkreślili, że oba kraje będą kontynuować współpracę w obszarze energii i klimatu analizując możliwość jej pogłębienia na rzecz przyspieszenia procesu transformacji w kierunku zrównoważonego i odpornego systemu elektroenergetycznego.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl dzisiaj Fryderyk X uda się z wizytą do Szczecina,. gdzie m.in. odwiedzi Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno–Wschodniego NATO w Szczecinie. W tym mieście Fryderyk X weźmie udział też w m.in. w symbolicznej ceremonii otwarcia Vestas ST3 w fabryce turbin Vestas Offshore. Wmurowany zostanie kamień węgielny pod nową offshore fabrykę Vestas z udziałem króla oraz m.in. ministra klimatu, energii i dostaw, Larsa Aagaarda. Nowa fabryka, która będzie produkować łopaty do morskich turbin wiatrowych, ma być gotowa w 2026 r. i w dłuższej perspektywie stworzy w okolicy ponad 1000 miejsc pracy.

Źródło: Ministerstwo ds. klimatu, energii i zaopatrzenia Królestwa Danii, własne

Zostaw komentarz

Strona główna » Polska i Dania chcą wzmacniać współpracę energetyczną