Inwestor MFW Baltica wystąpił o zmiany w decyzji środowiskowej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica. Inwestorzy wnieśli o zmianę decyzji OOŚ w kwietniu br. i ma związek z modyfikacją parametrów inwestycji w zakresie wysokości rotora i samej elektrowni.

Dyrektor poinformował, że w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na wniosek inwestorów Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o. o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o. o z dnia 28.04.2023 r., o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2017.MJ.PW.AJ.37 z dnia 24.01.2020 r., wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Materiał dowodowy będzie dostępny do wglądu terminie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia 20 lipca 2023 r. w siedzibie RDOŚ w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57.

Jak czytamy we wniosku inwestora, maksymalna średnica rotora ma wynieść nie 220, a 222 m, natomiast maksymalna wysokość każdej elektrowni została zmieniona do 251 m. Inwestor załączył też do wniosku zaktualizowany załącznik dotyczący oceny oddziaływania MFW Baltica na ptaki migrujące. Zgodnie z wynikami modelowania kolizji ptaków z turbinami, zmiana ma wpłynąć na prognozowaną kolizyjność.

Inwestor wyjaśnia, że zastosowanie elektrowni o większym rotorze pozwoli na „sprawniejszą realizację inwestycji poprzez możliwość zastosowania bardziej adekwatnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych (m.in. zwiększy się liczba potencjalnych dostawców turbin)”. Ponadto wskazano, że modyfikacja pozwoli na zwiększenie wolumenu wyprodukowanej energii przy zastosowaniu tej samej lub mniejszej liczby turbin wiatrowych. Ponadto czytamy, że „zmiana wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej jest pochodną zwiększenia średnicy rotora. Rozwiązania stosowane przez producentów fundamentów elektrowni wiatrowych jak również wież elektrowni wiatrowych są rozwiązaniami standardowymi, na które inwestor nie posiada wpływu, co skutkuje w przypadku zwiększenia średnicy rotora o 2 m zwiększeniem również wysokości całkowitej konstrukcji elektrowni wiatrowej o 1 m”.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku

Inwestor wniósł też o usunięcie z decyzji OOŚ obowiązku malowania jaskrawym kolorem końcówek łopat rotora, co uargumentował niezgodnością wymogu z obowiązującym rozporządzeniem ministra infrastruktury. Obecne przepisy wymagają malowania jednolitego.

Zostaw komentarz

Strona główna » Inwestor MFW Baltica wystąpił o zmiany w decyzji środowiskowej