Instrat: Rząd potrzebuje think-thanku, który zapewni wsparcie analityczne dla transformacji energetycznej

Fundacja Instrat rekomenduje nowemu rządowi utworzenie Polskiej Agencji Transformacji Energetyczno-Klimatycznej. Pełniłaby rolę wewnątrzrządowego think tanku, który miałby wzmocnić zaplecze analityczne administracji rządowej i zasilać prace nad strategią energetyczną oraz monitorować jej wdrożenie.

Jak wskazuje Michał Hetmański, autor koncepcji, w celu właściwego zaplanowania i monitorowania wdrożenie nowych zadań związanych z implementacją unijnej polityki klimatycznej i reformą właścicielską sektora energetycznego i górniczego, trzeba korzystać z solidnie opracowanych i wewnętrznych analiz i strategii, które obecnie są one przygotowywane przed podmioty zewnętrzne.

Zdaniem Instratu czynnikiem sukcesu krajów przodujących w transformacji energetycznej było powołanie dedykowanej agencji zasilającej danymi i analizami proces legislacyjny oraz decyzyjny. Wśród przykładów takich instytucji można wymienić duńską Energistyrelsen lub niemiecką dena, ale też Międzynarodową Agencją Energetyczną, której Polska jest członkiem.

Według Fundacji Instrat, agencja powinna funkcjonować jako oddzielny i niezależny od pozostałych resortów rządowy think tank, który podlegałaby bezpośrednio pod Prezesa Rady Ministrów. Z czasem powinna przejąć wybrane zadania i kompetencje dot. planowania i monitorowania transformacji, realizowane do tej pory przez ministerstwa, podmioty im podległe lub zewnętrznych doradców. Najważniejsze zadania wymienione w analizie to m.in.: prowadzenie badań statystyki publicznej, modelowanie ścieżek redukcji emisji gazów cieplarnianych i miksu energetycznego (jako kluczowy element strategii PEP2040) oraz wspieranie procesów legislacyjnych.

Ponadto, równie istotnym zadaniem co prace analityczne powinna być aktywna współpraca ze środowiskiem szerszym niż ministerstwa i instytucje rządowe. Owartość zapewniłaby pozytywny odbiór społeczny i zrozumienie dla wyznaczanych celów polityki publicznej.

Według Fundacji Instrat zagrożeniem dla skuteczności realizacji działań agencji byłoby powierzenie bezpośredniego nadzoru nad nią przez dane ministerstwo, a także niskie zarobki w sektorze publicznym.

Źródło: Fundacja Instrat

Zostaw komentarz

Strona główna » Instrat: Rząd potrzebuje think-thanku, który zapewni wsparcie analityczne dla transformacji energetycznej