Konfederacja Lewiatan: Dopuszczenie nowych graczy offshore wind wpłynie na rozwój sektora 

Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu, poprawa transparentności rynku energii, zwiększenie wykorzystania magazynowania energii, rozszerzenie katalogu usług systemowych czy rozwój rynku wodoru – to niektóre z 18 rekomendacji dla nowego rządu przygotowanych przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan. Ich wdrożenie ma pomóc w dalszym rozwoju OZE oraz poprawie efektywności energetycznej.

Jak wskazuje Konfederacja Lewiatan, wykorzystanie lokalnych zasobów energii nabiera szczególnego znaczenia. Nowe cele dyrektyw unijnego Pakietu Fit for 55 do 2030 r., w tym zwiększenia produkcji energii pochodzącej z OZE oraz poprawy efektywności energetycznej, wymagają w Polsce zmian regulacyjnych i przyjęcia efektywnych mechanizmów, które doprowadzą do rozwoju źródeł odnawialnych oraz będą wspierać poprawę efektywności energetycznej.

Kluczem rozwój technologii offshore wind

W obszarze morskiej energetyki wiatrowej Konfederacja Lewiatan wskazuje na to, że weszła ona w kolejny etap pozyskiwania niezbędnych pozwoleń, a wkrótce powinny rozpocząć się prace nad regulaminem aukcji w ramach systemu wsparcia drugiej fazy. W tym kontekście podkreślono, że transparentność procesu administracyjnego, dopuszczenie nowych graczy do tego rynku będą rzutować na dalszy rozwój tej technologii w Polsce.

Poniżej lista rekomendacje Rady OZE Lewiatana:

 1. Aktualizacja Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu
 2. Poprawa transparentności, jakości i stabilności tworzonego prawa
 3. Zwiększenie transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie jego dalszej monopolizacji
 4. Wypracowanie strategii dla rynku zielonych certyfikatów
 5. Rozwój rynku wodoru
 6. Transparentne zarządzanie infrastrukturą sieciową i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jej rozwój
 7. Wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego, współpraca źródeł konwencjonalnych z odnawialnymi
 8. Konsekwentne wprowadzenie mechanizmów rynkowych zarówno w zakresie kształtowania cen sprzedaży energii, jej wytwarzania i mechanizmów (potencjalnej) redukcji wytwarzanej energii w źródłach OZE
 9. Rozwijanie energetyki wiatrowej na lądzie oraz na obszarach morskich
 10. Rozwój źródeł PV
 11. Inwestowanie w źródła biogazu i biometanu
 12. Przyspieszenie małej energetyki wodnej
 13. Umożliwienie dalszego wykorzystania biomasy
 14. Zwiększenie liczby magazynów energii
 15. Promowanie zielonego ciepła i chłodu
 16. Aktywny udział w dyskusji nad nowym modelem rynku energii w UE uwzględniający postulaty sektora OZE
 17. Poprawa efektywności energetycznej
 18. Wykorzystanie ciepła odpadowego

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Zostaw komentarz

Strona główna » Konfederacja Lewiatan: Dopuszczenie nowych graczy offshore wind wpłynie na rozwój sektora