Program Interreg Południowy Bałtyk – ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. W ramach konkursów władze lokalne, stowarzyszenia, izby handlowe oraz mali i średni przedsiębiorcy, mogą uzyskać finansowe wparcie w zwiększeniu wykorzystania OZE czy rozwoju gospodarki obiegu zamkniętym.

Wnioski można składać w ramach czterech naborów:

  1. Innowacyjny Południowy Bałtyk
  2. Zrównoważony Południowy Bałtyk
  3. Atrakcyjny Południowy Bałtyk 
  4. Aktywny Południowy Bałtyk

W ramach pierwszego naboru beneficjenci mogą się ubiegać o wsparcie inicjatywy, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności MŚP, ich innowacyjności oraz obecności na rynkach międzynarodowych. Ponadto, na środki unijne mogą liczyć projekty na rzecz cyfryzacji usług publicznych oraz różnych sektorów, które pomogą wzmocnić łączność w obszarze Południowego Bałtyku.

O wsparcie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk mogą ubiegać się też podmioty prowadzące inwestycje przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju regionu. Środki unijne zostaną przeznaczone na opracowanie i wprowadzaniu transgranicznych rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania OZE, które mogą być uzupełnione o działania, które skupiają się na rozwoju i dostosowaniu systemów (np. dystrybucji i magazynowania) do specyfiki funkcjonowania OZE.

W kontekście stricte zrównoważonego rozwoju na wsparcie mogą liczyć inicjatywy mające na celu promocję przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego oraz zachowań i postaw, które wspierają odpowiedzialną konsumpcję i produkcję. Ponadto, wspierane będą również projekty dotyczące przejścia na m.in. przyjazne środowisku procesy produkcyjne, efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami.

W ramach pozostałych dwóch naborów wspierane będą inicjatywy mające na celu m.in. rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu WOD2021 do Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru wskazano 18 kwietnia 2024 r.

Program Interreg Południowy Bałtyk

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 jest kontynuacją programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. 

Jego celem jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie podmiotów pochodzących z co najmniej 2 państw członkowskich objętych programem i muszą przynosić korzyści dla mieszkańców obu krajów.

Zostaw komentarz

Strona główna » Program Interreg Południowy Bałtyk – ruszył nabór wniosków