Informacje z wysłuchania publicznego dot. MFW na Litwie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował o przekazaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dodatkowych informacji o planowanej przez Litwę budowie morskiej farmy wiatrowej.

Chodzi o zawiadomienie nr RDOŚ-Gd-WOO.442.11.2021.AJ.5. Jak czytamy, można zapoznać się z nagraniem z wysłuchania publicznego dla MFW na Litwie, które odbyło się 18 kwietnia 2023 r. Materiały pojawiły się w języku polskim, angielskim i łotewskim. Dodatkowo strona litewska przekazała w języku angielskim prezentację i sprawozdanie z wysłuchania publicznego. Wideo można znaleźć TUTAJ.

Przypomnijmy, że konwencja z Espoo zobowiązuje do zorganizowania transgranicznych konsultacji OOŚ dotyczących projektów m.in. morskich farm wiatrowych. Litwa będzie czekać na uwagi i sugestie od społeczeństwa i instytucji z Danii, Łotwy, Polski, Finlandii i Szwecji. Zostaną one uwzględnione w ostatecznej ocenie OOŚ po zakończeniu transgranicznych i krajowych procedur związanych z oceną wpływu elektrowni na środowisko.

Dodatkowe materiały przekazane przez GDOŚ:

Litwa przedstawiła w kwietniu sąsiednim państwom raport z oceny oddziaływania na środowisko morskiej farmy wiatrowej. Dla jednego z planowanych projektów morskich parków wiatrowych, na zlecenie Ministerstwa Energii, Instytut Badań i Planowania Wybrzeża prowadzi procedury oceny oddziaływania na środowisko. Litewska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim jest jednym z najważniejszych litewskich projektów dotyczących niezależności energetycznej.

Morski park wiatrowy, który rozpocznie działalność w 2028 roku w części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Litewskiej na Morzu Bałtyckim przyciągnie około 1 mld euro inwestycji i stworzy co najmniej 1300 nowych miejsc pracy. Oczekuje się, że jeden z morskich parków wiatrowych o mocy 700 MW będzie wytwarzał do 3 TWh ekologicznej energii elektrycznej rocznie.

Źródło: RDOŚ

Zostaw komentarz

Strona główna » Informacje z wysłuchania publicznego dot. MFW na Litwie