GWEC: Światowy potencjał offshore wind sięga 64,3 GW

2022 był drugim, najlepszym rokiem w historii pod względem instalacji nowych mocy w morskiej energetyki wiatrowej na świecie. Według raportu „Global Offshore Wind Report 2023”, opracowanego przez Global Wind Energy Council (GWEC) w 2022 r. do sieci przyłączono instalacje o łącznej mocy 8,8 GW.

Jak wskazuje GWEC, moc zainstalowana w offshore wind na świecie na koniec 2022 r. wyniosła 64,3 GW (19 krajów). Według prognoz organizacji, do 2032 r. powstaną nowe morskie farmy wiatrowej o łącznej mocy 380 GW, z czego blisko połowy zostanie zbudowanych w regionie Azji i Pacyfiku. Poza Chinami powstaną instalacje o mocy ponad 180 GW, z czego tylko sama Australia będzie odpowiadała za farmy o mocy ponad 50 GW. Według szacunków ekspertów, na koniec 2032 r. moc wszystkich morskich farm wiatrowych na świecie wyniesie 447 GW (32 kraje).

Jak wskazuje GWEC, instalacje offshore wind o takiej skali pozwoliłaby zmniejszyć emisję CO2 o około 650 MT i wyprodukować konkurencyjnie cenową, bezemisyjną energię elektryczną, której wolumen odpowiadałby trzykrotności całkowitego zużycia energii w Australii w 2022 r. Ponadto, umożliwiłoby to powstanie nowych, zielonych gałęzi przemysłu, a także setek tysięcy miejsc pracy. Według ekspertów morska energetyka wiatrowa miałaby przełomowe znaczenie dla regionu Azji i Pacyfiku.

Bariery zależą od regionu

Zdaniem organizacji głównym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie rządy, jest odpowiednie wykorzystanie tego potencjału. Według GWEC potrzebna jest bezprecedensowa współpraca, kooperacja i inwestycje na całym świecie, aby pomóc pokonać przeszkody stojące przed branżą.

W raporcie zwrócono uwagę na ryzyko związane z nieodpowiednimi ramami polityk sektorowych i zbyt nieśmiałym podejściem do branży. Zwiększając prognozę dla regionu Azji i Pacyfiku, GWEC obniżył swoją krótkoterminową prognozę dla Europy i Ameryki Północnej o 17% ze względu na opóźnienia spowodowane pozwoleniami i innymi kwestiami regulacyjnymi, podczas gdy wąskie gardła łańcucha dostaw stanowią ryzyko dla każdego regionu z wyjątkiem Chin. Z drugiej strony, długoterminowa prognoza GWEC daje nadzieję na silny wzrost w latach 2028-32.

Zostaw komentarz

Strona główna » GWEC: Światowy potencjał offshore wind sięga 64,3 GW