GWEC/GWO: Rozwój energetyki wiatrowej wymaga przygotowanych kadr

W ciągu najbliższych pięciu lat branża energetyki wiatrowej na świecie będzie potrzebować blisko 600 tys. techników, z czego ponad 240 tys. będą stanowić nowi pracownicy, przeszkoleni do pracy w tym sektorze.

Global Wind Organisation (GWO) i Global Wind Energy Council (GWEC) informują we wspólnie przygotowanym raporcie, że do 2027 r. potrzebnych będzie ponad 574 000 techników w obszarze budowy i instalacji oraz obsługi i konserwacji turbin wiatrowych. Przy czym, aby zapewnić taką dużą liczbę wykwalifikowanych pracowników, blisko 43% z nich będą stanowić nowi pracownicy wymagający odpowiedniego wyszkolenia lub pozyskani z innych sektorów takich jak oil&gas.

Jak wynika z przedstawionych szacunków, do 2027 r. moc morskich i lądowych farm wiatrowych przyłączanych rocznie do sieci ulegnie podwojeniu – rosnąc z poziomu 78 GW w 2022 r. do 155 GW. W rezultacie łączna moc wiatraków onshore oraz offshore na świecie przekroczy 1 500 GW w ciągu zaledwie 5 lat.

Napędzany innowacjami technologicznymi i szybko rozwijającym się rynkiem morskiej energetyki wiatrowej, eksperci przewidują 17-procentowy wzrost liczby techników energetyki wiatrowej potrzebnych do fazy budowy i instalacji oraz obsługi i konserwacji w perspektywie 5 lat. Według ekspertów GWO i GWEC, wzrost ten wymagałby dodatkowych 84 600 techników, którzy zapewniliby obsługę dalszego przyrostu nowych instalacji wiatrowych. Jednakże, przy typowym 6% wskaźniku odejść z sektora, branża wiatrowa musiałaby również zatrudnić dodatkowe 159 200 osób, aby zastąpić techników, którzy naturalnie opuszczą branżę wiatrową w latach 2023-2027.

Potrzeba rekrutacji dodatkowych 243 800 nowych techników w ciągu najbliższych pięciu lat sugeruje wiele możliwości dla nowych utalentowanych pracowników, które mogą rozpocząć naukę w pełnym wymiarze godzin i przejść do energetyki wiatrowej z innych sektorów. To z kolei podkreśla znaczenie sektora energetyki wiatrowej we wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego odejścia od paliw kopalnych. W raporcie wskazano na pilną potrzebę szybszego zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr, aby sprostać przewidywanym brakom w łańcuchu dostaw.

Pod koniec 2022 r. 145 000 techników (lub 30% szacowanej siły roboczej) posiadało już co najmniej jeden ważny certyfikat podstawowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa (BST) GWO. Oznacza to, że w latach 2023-2027 dodatkowych 429 200 techników będzie potrzebować szkoleń w branży wiatrowej. Ponad 80% tych techników będzie potrzebnych w szczególności w 10 krajach: Australii, Brazylii, Chinach, Kolumbii, Egipcie, Indiach, Japonii, Kenii, Korei Południowej i USA.

Z drugiej strony autorzy opracowania zwracają uwagę na możliwości dla władz lokalnych i krajowych w zakresie wykorzystania ekspansji OZE do wspierania powstawania nowych miejsc pracy, przeprowadzenia szkoleń i przekwalifikowania pracowników, a tym samym zapewnienia wykwalifikowanej kadry na potrzeby transformacji energetycznej.

Źródło: GWEC

Zostaw komentarz

Strona główna » GWEC/GWO: Rozwój energetyki wiatrowej wymaga przygotowanych kadr