Grupa Orlen ze wsparciem ARP pozyska statki na potrzeby morskich elektrowni wiatrowych

LOTOS Petrobaltic z Grupy Orlen podpisał umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przy budowie trzech jednostek przeznaczonych do transferu pracowników na obszar morskich elektrowni wiatrowych (MEW). Porozumienie dotyczy również zabezpieczenia finansowania na realizację projektu. Statki, które mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026, będą mogły być również wykorzystywane podczas prac instalacyjnych oraz przy układaniu kabli.

Współpraca dotyczy statków przeznaczonych do transportu załogi (ang. crew transfer vessel, CTV). Zgodnie z zapisami umowy, wyznaczona spółka z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu pozyska oferty od stoczni na budowę 3 takich jednostek, pozyska finansowanie, a następnie dostarczy gotowe już statki i odda je spółce LOTOS Petrobaltic w czarter typu bareboat (czyli bez załogi).

– Do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej podchodzimy kompleksowo. Inwestujemy w budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. To najbardziej zaawansowany projekt offshore wind w Polsce. Ostatnio uzyskaliśmy także pięć koncesji na budowę kolejnych farm wiatrowych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Aby zapewnić sprawną obsługę serwisową tych obiektów, będziemy potrzebować specjalistycznych statków. Umową z Agencją Rozwoju Przemysłu rozpoczynamy budowę floty do obsługi morskiej energetyki wiatrowej – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Jednostki mają zostać zbudowane przez polskie stocznie, a także zaprojektowane przez polskie biuro projektowe na podstawie dostarczonego przez LOTOS Petrobaltic projektu technicznego. Wymagania techniczne to m.in.: umożliwienie transportu 24 technikom, silnik typu dual-fuel, możliwość transportowania ładunków oraz własny dźwig. Jednostki mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026 i wyczarterowane do prac serwisowych na terenie morskich farm wiatrowych.

– LOTOS Petrobaltic ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w działalności offshore i logistyce morskiej. Aktywnie działamy również w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, prowadząc badania geotechniczne. Naszą ambicją jest zwiększenie zaangażowania w tym obszarze. Podpisana umowa pozwoli nam zdobyć dodatkowe kompetencje w postaci świadczenia usług logistycznych przy serwisowaniu morskich elektrowni wiatrowych. To nie tylko ważny krok na drodze realizacji naszej strategii, ale także szansa dla całej gospodarki. Udział w tym procesie polskich przedsiębiorców przyczyni się do budowania ich pozycji w światowym łańcuchu wartości w segmencie morskiej energetyki wiatrowej– mówi Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic.

Współpraca LOTOS Petrobaltic z Agencją Rozwoju Przemysłu rozpoczęła się już w 2021 roku. Jej wspólnym celem jest budowa oraz czarter jednostek serwisowych należących do armatora z siedzibą w Polsce, co daje perspektywy utworzenia i systematycznego wzmacniania lokalnego łańcucha dostaw produktów i usług (local content) dla MEW tworzonego przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe. W wyniku tej współpracy osiągnięto porozumienie w zakresie sposobu finansowania floty takich specjalistycznych statków. Spółki z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu dysponują potencjałem, w tym również finansowym, który może zostać efektywnie wykorzystany przy realizacji projektów na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

– Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskiego przemysłu w trzech podstawowych obszarach: restrukturyzacji, rozwoju technologii innowacyjnych oraz transformacji energetycznej. ARP łączy te kluczowe zagadnienia poprzez aktywne wsparcie budowy łańcucha dostaw na polskie MFW. Dzięki zaangażowaniu w tworzenie polskiej floty serwisowej nasza spółka zwiększy swój udział w budowę łańcucha dostaw dla nowo powstającego sektora energetycznego w Polsce – sektora morskiej energetyki wiatrowej – mówi Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podpisana umowa stanowi kolejny etap realizacji strategii LOTOS Petrobaltic, która zakłada zdobycie pozycji armatora wind offshore, wyspecjalizowanego w logistyce morskiej i serwisie infrastruktury podwodnej morskich farm wiatrowych. W ramach rozwoju spółki szczególnie istotne jest wypełnianie zobowiązań zawartych w porozumieniu sektorowym, którego jest sygnatariuszem, w zakresie udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw usług dla MEW.

LOTOS Petrobaltic z Grupy ORLEN to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego, kompleksową obsługą logistyczną offshore, a także badaniami morza oraz zarządzaniem flotą. Jest armatorem oraz operatorem platform wiertniczych i centrów produkcyjnych, a także floty statków specjalistycznych. Od 30 lat LOTOS Petrobaltic działa z sukcesami w tej niezwykle trudnej dziedzinie górnictwa morskiego, wydobywając spod dna morza ropę naftową i gaz oraz przyczyniając się do wzrostu energetycznego bezpieczeństwa Polski. Spółka rozwija także nowe kierunki działalności związane z morską energetyka wiatrową, CCS oraz projektami wodorowymi.

Zostaw komentarz

Strona główna » Grupa Orlen ze wsparciem ARP pozyska statki na potrzeby morskich elektrowni wiatrowych