Gmina Napędzana Wiatrem: Wsparcie sołectw Kopalino, Łętowo i Sasino

W ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” dwanaście sołectw w gminie Choczewo uzyskało wsparcie na rozwój miejsc aktywności lokalnej, które służą lokalnej społeczności do spotkań i wspólnego spędzania czasu. Projekty miały odpowiadać na największe potrzeby w sołectwach i wspólnie z sołtysami, a także z przedstawicielami mieszkańców zostały wypracowane ich zakresy.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu w sołectwie Kopalino zrealizowano ścieżkę rekreacyjno-dydaktyczną „Stary Młyn”, w tym utworzono miejsce do odpoczynku dla osób przemierzających ścieżkę oraz stworzono materiały informacyjno-edukacyjne o ważnych punktów na mapie sołectwa. Ponadto, został zakupiony namiot z logo sołectwa, który posłuży mieszkańcom podczas festynów oraz lokalnych imprez.

W sołectwie Łętowo została zrealizowana modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu, oprócz oszczędności energii cieplnej, będzie można w bardziej komfortowy sposób korzystać z budynku, w którym odbywa się wiele zajęć i spotkań, również dla dzieci i młodzieży.

W sołectwie Sasino w ramach dofinansowania zakupiono wyposażenie do siłowni znajdującej się w budynku świetlicy. Sprzęt będzie służył zarówno mieszkańcom – dzięki możliwości odbywania treningów i wspólnego spędzania czasu w aktywny sposób, jak i członkom OSP Sasino, których jednostka znajduje się w tym samym budynku, a duża dostępność sprzętów sportowych daje możliwość podnoszenia sprawności fizycznej. 

Projekty sołeckie były realizowane przez Urząd Gminy Choczewo.

Inwestorzy MFW wzmacniają lokalne społeczności

Program Gmina Napędzana Wiatrem wiąże się bezpośrednio z ważnymi dla polskiej energetyki inwestycjami w sektorze morskich farm wiatrowych. Ma zwrócić uwagę lokalnych społeczności na rolę inwestycji realizowanych w gminie Choczewo w procesie skutecznej transformacji energetycznej naszego kraju. Pozwala dotrzeć z informacją na temat projektów morskich farm wiatrowych do lokalnych liderów i grup nieformalnych, jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czy lokalne społeczności wiejskie.

Za budowę morskich farm wiatrowych oraz finansowanie programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” odpowiadają inwestorzy morskich farm wiatrowych, spółki: PGE Baltica i Ørsted Polska, Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power) oraz Ocean Winds.

Źródło: Program „Choczewo. Gmina napędzana wiatrem”

Zostaw komentarz

Strona główna » Gmina Napędzana Wiatrem: Wsparcie sołectw Kopalino, Łętowo i Sasino