Geoquip Marine przeprowadzi wstępną kampanię geotechniczną dla MFW Baltica 1

Spółka PGE Baltica podpisała umowę z Geoquip Marine na przeprowadzenie wstępnej kampanii geotechnicznej dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1

Inwestor w ramach kampanii badawczej chce pozyskać wstępne informacje na temat budowy geologicznej badanego obszaru. Uzyskane informacje posłużą m.in. do wyboru optymalnego sposobu posadowienia wież turbin elektrowni wiatrowej oraz umożliwią zaplanowanie kolejnych etapów badań, w tym badań geotechnicznych pod fundamenty.

– Podpisana właśnie umowa na kampanię geotechniczną jest kolejnym, ważnym krokiem  na drodze do realizacji tej inwestycji. Na podstawie danych dotyczących struktury dna morskiego, pozyskanych podczas badań, stworzymy studium wykonalności i wstępnie zaprojektujemy układ turbin i morskiej stacji elektroenergetycznej – powiedział Arkadiusz  Sekściński, prezes zarządu PGE Baltica.

Umowa obejmuje wykonanie m.in. sondowania CPTU, pobór prób gruntu na obszarze farmy oraz badania laboratoryjne. Sondowanie CPTU to badanie, które polega na wciskaniu w grunt stożka piezoelektrycznego z systemem czujników rejestrujących parametry gruntu w sposób ciągły. Odczyty z urządzenia będą podlegały interpretacji w celu określenia geologii obszaru.

Jednostka Geoquip Seehorn
Jednostka Geoquip Seehorn, fot. PGE Baltica

Inwestor dodatkowo planuje wykonanie badań laboratoryjnych na pobranych próbkach. Badania rozpoczną się w II kwartale tego roku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy i kontynuować naszą wieloletnią współpracę z największym w Polsce krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nasz zespół ekspertów jest w pełni zaangażowany w bezpieczne dostarczanie precyzyjnych informacji geotechnicznych potrzebnych w tym projekcie – powiedział Richard Turner, dyrektor generalny Geoquip Marine.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiona po 2030 roku. 

Kolejne dwa projekty to  Baltica 2 i Baltica 3, które utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW realizowane są z Ørsted. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

Zostaw komentarz

Strona główna » Geoquip Marine przeprowadzi wstępną kampanię geotechniczną dla MFW Baltica 1