Wykorzystaj zużytą łopatę wiatrową do budowy wiaty lub innego obiektu – rusza konkurs

Politechnika Gdańska poinformowała, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka w obiegu zamkniętym dla łopat turbin wiatrowych” (program Ventus Hydrogenii Redivivus) organizowany jest konkurs architektoniczny. Projektanci musza stworzyć obiekt z wykorzystaniem zużytej łopaty turbiny wiatrowej.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych umożliwiających budowę tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty rowerowej oraz dowolnego innego obiektu budowlanego z wykorzystaniem wycofanej z eksploatacji, poddanej recyklingowi łopaty turbiny wiatrowej.

W konkursie wyróżniono dwie kategorie:

  • Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej.
  • Projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego.

Uczestnik konkursu składa pracę konkursową w jednej z dwóch kategorii lub w każdej z kategorii niezależnie.

Etapy konkursu

  • etap I – termin składania prac konkursowych do 14 kwietnia
  • etap II – wystawa zgłoszonych prac konkursowych (hol przed Biblioteką Główną w Gmachy Głównym Politechniki Gdańskiej) 25–28 kwietnia
  • etap II – ogłoszenie listy laureatów 28 kwietnia (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)
  • etap III – przekazanie dyplomów 28 kwietnia (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)

Nagrody

W konkursie, dla każdej z dwóch kategorii niezależnie, przewiduje się następujące nagrody:

1. nagrody pieniężne w wysokościach:

  • I miejsce – 2 000 zł
  • II miejsce – 1 500 zł
  • III miejsce – 1 000 zł

2. nagrody rzeczowe – statuetki i dyplomy.

Źródło: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz

Strona główna » Wykorzystaj zużytą łopatę wiatrową do budowy wiaty lub innego obiektu – rusza konkurs