Eolus Vind ubiega się o pozwolenia dla MFW Arkona

Spółka Eolus Vind złożyła do rządu Szwecji wniosek o wydanie niezbędnych pozwoleń dla projektu morskiej farmy wiatrowej Arkona o mocy 1 400 MW. Budowa miałaby ruszyć w 2028 r., o ile inwestor uzyska wszystkie wymagane dokumenty.

Decyzje w sprawie pozwoleń dla morskich elektrowni wiatrowych zlokalizowanych poza wodami komunalnymi są podejmowane przez rząd, który przesyła wniosek do rozpatrzenia przez odpowiednią radę administracyjną danego regionu.

Farma ma powstać w odległości ok. 22 km na południe od wybrzeża Skanii, w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji. W ramach inwestycji planowane jest zainstalowanie od 50 do 70 turbin, które łącznie będą w stanie wyprodukować ok. 5,5 TWh energii elektrycznej rocznie. Turbiny będą rozmieszczone w odległości ok. 1,2-3 km od siebie, a ich maksymalna wysokość ma wynieść 330 m. Farma ma zostać wzniesiona na stałych fundamentach (fixed bottom).

Region Skania zużywa ok. 13 TWh energii elektrycznie rocznie, podczas gdy generacja wynosi tylko ok. 3 TWh. Powstanie farmy mogłoby podwoić obecne zdolności produkcji energii w tym regionie.

Jak wskazuje Eolus Vind, również inni deweloperzy chcą realizować projekty wiatrowe w tym obszarze, co może być postrzegane jako potwierdzenie, że ten region ma dobre warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Spółka poinformowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie których dostrzega dobre możliwości współpracy ze szwedzkimi siłami zbrojnymi, żeglugą, rybołówstwem komercyjnym i innymi interesariuszami.

Źródło: Eolus

Zostaw komentarz

Strona główna » Eolus Vind ubiega się o pozwolenia dla MFW Arkona