Baltic Power podpisuje umowy kredytowe na finansowanie projektu budowy MFW

Spółka projektowa Baltic Power, należąca do polskiego Orlenu oraz kanadyjskiego Northland Power, podpisała 19 września br. umowy kredytowe na finansowanie projektu budowy morskiej farmy wiatrowej, której moc sięgnie 1200 MW. Umowy zostały podpisane z konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych.

Na podstawie umów konsorcjum finansowe udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat. Ponadto, spółka Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1,0 mld zł oraz 0,6 mld euro.

Spłata kredytu udzielonego Baltic Power na podstawie umów oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu określonych w umowach warunków zawieszających.

Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld euro i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld euro), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 r., a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na 2026 r.

Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu, w okresie pierwszych 5 lat jego eksploatacji, Baltic Power może wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne (free cash flow) w wysokości 140 mln euro średniorocznie (z czego udział Orlenu wynosi 51%), a zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Baltic Power może osiągnąć ok. 400 mln euro średniorocznie – informuje inwestor.

Zostaw komentarz

Strona główna » Baltic Power podpisuje umowy kredytowe na finansowanie projektu budowy MFW