Dialog ws. morskich podstacji transformatorowych dla MFW Bałtyk II i III

Grupa Polenergia poinformowała, że w związku z weekendem majowym przedłużyła termin składania aplikacji do dialogu z potencjalnymi dostawcami dla Morskich Podstacji Transformatorowych (OSS) dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Potencjalni dostawy materiałów i usług mogą w ten sposób dowiedzieć się więcej o warunkach włączenia się do łańcucha dostaw oraz przetargów.

Polska grupa energetyczna Polenergia, która realizuje projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku wspólnie z norweskim partnerem Equinor, zaprasza do udziału wszystkich potencjalnych dostawców materiałów i usług oraz jednostki B+R zainteresowanych udziałem w projektach OSS. Potencjalny kontrakt obejmuje dostawę dwóch OSS o mocy 720 MW każda.

OSS jest sklasyfikowana jako bezzałogowa, jest jednak wyposażona w schronienie awaryjne obejmujący zaplecze socjalne i nocleg dla 12 osób w fazie operacyjnej. W fazie instalacji i rozruchu może być używane dla 36 osób. OSS zostanie wyposażona w wyciągarkę dla śmigłowców do awaryjnego transferu personelu. Podstawowym sposobem dostępu będzie jednak statek operacyjny serwisowy (SOV) i/lub statek transferowy załogi (CTV). OSS zostanie zaprojektowana z możliwością użycia systemów walk-to-work. OSS jest podzielona na pięć poziomów (pokładów), gdzie każdy poziom obsługuje odpowiednie urządzenia podstacji, sterownie, magazyny itp. – informuje Polenergia.

Zgłoszenia do dialogu przyjmowane są do 17 maja br. Udzielanie zamówień planowane jest na czwarty kwartał 2023 r. Szczegółowe informacje na temat dialogu można znaleźć TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie https://lnkd.in/dwRmE-hQ

Jak czytamy, zakres prac, których dotyczy dialog to:
-zarządzanie, w tym zarządzanie zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (BHPiŚ)
-koordynacja interfejsów względem innych wykonawców
-szczegółowy inżyniering oraz projekt (w oparciu o projekt FEED)
-wszystkie zamówienia niezbędne do ukończenia dwóch OSS
-wszystkie prace konstrukcyjne niezbędne do ukończenia dwóch OSS
-montaż wyposażenia powierzonego (np. urządzeń wysokiego napięcia)
-Mechanical Completion (MC), testy funkcjonalne i certyfikacja urządzeń
-platformy i konstrukcje wsporcze przygotowane do załadunku, transport i konserwacji
– magazynowanie pośrednie, w stosownych przypadkach przed załadunkiem do transportu/instalacj
– wsparcie w podłączeniu i uruchomieniu na morzu
– działania związane z zamknięciem kontraktu wymagane do wydania Świadectwa Ukończenia
     
Polenergia informuje, że dialog z potencjalnymi wykonawcami wpisuje się w Program Flagowy 3 – „Pakiet zobowiązań kontraktowych”. Celem programu jest zaangażowanie dostawców Tier 1 z łańcucha dostaw Projektu w działania na rzecz rozwoju, wzrostu konkurencyjności i promocji polskiego przemysłu energetyki morskiej
  

W roku 2018 Equinor i Polenergia rozpoczęły współpracę nad budową dwóch farm wiatrowych na Bałtyku, położonych około 27 i 40 km od portu w Łebie. Współpraca została zorganizowana w spółkach: MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów. Rozpoczęcie budowy jest uzależnione od uzyskania niezbędnych pozwoleń i planowane jest na 2026/2027. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW.

Źródło: Linkedin, Polenergia

Zostaw komentarz

Strona główna » Dialog ws. morskich podstacji transformatorowych dla MFW Bałtyk II i III