Czy kontrakty cPPA dla offshore wind w Polsce są realne?

Silne wahania cen energii oraz kryzys energetyczny nas nie opuszczają. Walka z drożyzną trwa. UE proponuje zmiany regulacyjne, a Polska wprowadza cap na ceny prądu. Z kolei przedsiębiorcy szukają oszczędności zawierając długoterminowe umowy zakupu energii cPPA, teraz kierując wzrok szczególnie na polski offshore. Czy takie kontrakty będą w Polsce możliwe? O tym eksperci będą rozmawiać podczas dorocznej konferencji PSEW w Serocku.

Miony rok przyniósł uczestnikom rynku energii dużo wyzwań. Ceny energii charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością oraz intensywnym wzrostem – w lutym 2022 roku (na początku inwazji Rosji na Ukrainę) średnia cena wyniosła 525,89 PLN/MWh, by w sierpniu osiągnąć szczyt na poziomie 1390,76 PLN/MWh. W kolejnych miesiącach 2022 r. ceny spot spadały, jednak wciąż pozostawały na wysokich poziomach. Dodatkowo obserwowano ogromne różnice średniodobowe ceny, gdzie wahały się one od kilkuset złotych do nawet 3 500 PLN/MWh. Ta zmienność rynku i wysokie ceny spowodowały ich ustawową regulację i wprowadzenie tzw. cap cenowych na jej wytwarzanie.

– Rozpędzające się ceny energii elektrycznej wymagają podjęcia pilnych działań przez biznes oraz polityków. Należy uchronić obywateli i przedsiębiorców przed drożyzną, spełniając tym samym unijne cele zeroemisyjności. Obecnie na rynku energii funkcjonuje system odgórnie regulowanych cen, jednak warto zastanowić się jak daleka powinna być ingerencja państwa. Należy wybrać rozwiązania skuteczne, ale i opłacalne. Ubiegły rok wyraźnie pokazał, że zielone źródła energii pomagają osiągnąć stabilność w dobie dużych wahań cen energii – mówi Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Antidotum dla przedsiębiorców

Rosnące w siłę umowy cPPA, które na lata zabezpieczają ceny dla przedsiębiorców, szczególnie energochłonnych, będą jednym z tematów nadchodzącej Konferencji PSEW2023 w Serocku. Długoterminowe umowy zakupu energii z OZE to dziś gwarancja stałej ceny energii i realizacja celów dekarbonizacyjnych. W skali Europy, Polska zajmuje 11 miejsce pod względem zakontraktowanej mocy w korporacyjnych PPA na zieloną energię z wynikiem ponad 1GW. cPPA pozwalają zrealizować cele biznesowe przedsiębiorstw oraz przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności spółek i ich produktów na rynku międzynarodowym.

– Korporacje są coraz bardziej zainteresowane zawieraniem umów cPPA głównie ze względów ekonomicznych. 10-letni lub nawet dłuższy czas trwania umowy to optymalizacja kosztów i oszczędności. Rynek umów cPPA w Polsce dopiero powstaje, zaczynają klarować się standardy rynkowe, a model gwarancji dostaw zielonej energii wśród spółek z roku na rok staje się bardziej widoczny – wyjaśnił Szymon Kowalski, wiceprezes PSEW.

Biznes z nadzieją spogląda na rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce w kontekście korporacyjnych umów sprzedaży energii.

 – Uważam, że OZE jest najtańszą drogą rozwoju gospodarczego, więc inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie i morzu, przy wsparciu wielkoskalowej fotowoltaiki oraz technologii SMR, pozwolą na szybszą transformację polskiej i światowej energetyki. Dlatego Respect Energy Holding realizuje i planuje wszystkie rodzaje inwestycji OZE w Polsce i poza Polską – mówi Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

Ogromne zainteresowanie morskimi farmami w Polsce stwarza możliwości, których nie wolno zmarnować. Potencjał szacowany na 33 GW z polskiego offshoru przyczyni się do uniezależnienia się naszego kraju od importowanych źródeł energii i zaspokoi dużą część zapotrzebowania na energię elektryczną. Zasobami tymi trzeba mądrze zarządzić, gdyż morski wiatr będzie jednym z filarów planowanej i oczekiwanej w Polsce transformacji energetycznej.

Więcej dowiecie się Państwo podczas corocznej Konferencji PSEW2023, 20-22 czerwca w Serocku www.konferencjapsew.pl

Źródło: PSEW

Zostaw komentarz

Strona główna » Czy kontrakty cPPA dla offshore wind w Polsce są realne?