PGE Baltica szuka doradcy technicznego dla inwestycji na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej na terenach portowych

PGE Baltica ogłosiła przetarg na usługi doradztwa technicznego związane z realizacją inwestycji na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej na terenach portowych. Spółka analizuje możliwości wykorzystania innych portów polskiego wybrzeża tj. Łeba, Władysławowo, Gdynia oraz Gdańsk na cele realizacji zadań związanych z rozwojem całego portfela projektów MFW w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty można składać do 7 maja 2024 r.

Jak wskazano w dokumentacji przetargowej, w związku z realizacją projektów morskich farm wiatrowych PGE Baltica prowadzi prace polegające na budowie niezbędnej infrastruktury portowej na potrzeby poszczególnych projektów morskich farm wiatrowych. Głównym obszarem prowadzonych przez zamawiającego działań jest port morski w Ustce, gdzie planowane jest zlokalizowanie bazy operacyjno-serwisowej dla pierwszych projektów offshore wind realizowanych przez PGE.

Jak wskazała PGE Baltica, spółka pozyskała nieruchomość w porcie morskim w Ustce, na której prowadzone są prace przygotowawcze do inwestycji, w tym roboty rozbiórkowe. W kolejnych miesiącach planowane jest postępowanie zakupowe mające na celu pozyskanie generalnego wykonawcy oraz inżyniera kontraktu, których celem będzie wybudowanie bazy w Porcie Ustka.

Niezależnie PGE prowadzi analizy możliwości wykorzystania innych portów polskiego wybrzeża tj. Łeba, Władysławowo, Gdynia oraz Gdańsk na cele realizacji zadań związanych z rozwojem portfela projektów MFW w ramach GK PGE.

W związku z powyższym PGE Baltica przewiduje pozyskanie podmiotu do pełnienia funkcji doradcy technicznego posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług związanych bezpośrednio z infrastrukturą portową oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, PGE Baltica przewiduje możliwość zlecania zadań mogących obejmować obszary:

  • Doradztwo techniczne w trakcie realizacji projektu
  • Doradztwo w zakresie BIM
  • Wsparcie w zakresie zarządzania projektami
  • Wsparcie w zakresie prac projektowych.

Potencjalny wykonawca miałby również m.in. odpowiadać za opiniowanie wyników badań podłoża gruntowego oraz innych opracowań z branży geotechnicznej oraz z razie potrzeby wykonanie kontrolnych badań geotechnicznych (sprawdzających i weryfikujących), dodatkowych kontrolnych próbnych obciążeń potwierdzających wymaganą nośność wykonanych pali, kotew gruntowych itp. a także wykonanie badań i prób jakościowych weryfikujących właściwości i parametry techniczne zastosowanych i wbudowanych materiałów wskazanych przez PGE Baltica.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2026 r z zastrzeżeniem, że umowa wygasa automatycznie, tj. bez konieczności składania przez PGE Baltica dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, przed upływem wskazanego okresu, gdy suma wynagrodzeń za świadczenie wszystkich usług na podstawie umowy osiągnie łączne wynagrodzenie, przewidziane w umowie.

Morskie farmy wiatrowe PGE

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica, Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW, która ma zostać uruchomiona 2030 r. Jednym z celów strategicznych PGE jest osiągnięcie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej do 2040 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE Baltica szuka doradcy technicznego dla inwestycji na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej na terenach portowych